De meerwaarde van ICT in het onderwijs

Vanmiddag mocht ik tijdens de feestelijk afsluiting van een project bij het kenniscentrum van de Bouw, Fundeon, een presentatie verzorgen over de meerwaarde van ICT in het onderwijs. De doelgroep bestond voor een groot deel uit ontwikkelaars van leermaterialen, die zich al wat bekwaamd hadden op het gebied van ICT en leren.

Vooraf had ik al een aantal vragen ontvangen. Dat maakte dat het programma er als volgt uit zag:

  • Persoonlijke uitgangspunten bij ICT en leren.
  • In welke mate wordt ICT al gebruikt om te leren. Daarbij moest ik me baseren op Britse cijfers, aangezien Nederlandse overall cijfers niet vrij beschikbaar zijn.
  • Waarom wordt ICT binnen opleidingen ingezet? Daarbij gaat het vooral om business drivers. Deze bepalen voor een groot deel de urgentie.
  • Ik heb aan proberen te tonen dat op dit moment inderdaad beloftes ten aanzien van e-learning worden waargemaakt. Dit is wel afhankelijk van de mix tussen leerdoelen, leeractiviteiten en leertechnologieën. Ook gaat het vaak fout als je een dubbele innovatie nastreeft: ICT gebruiken om nieuwe manieren van leren te realiseren. Tenslotte zullen bepaalde randvoorwaarden gerealiseerd moeten worden, en zal vrijblijvendheid voorkomen moeten word
  • Het zijn niet alleen business drivers die de vraag ‘waarom ICT en leren?’ positief doen beantwoorden. Ook vanuit het oogpunt van leren is er veel voor te zeggen om met ICT versterkt leren in te zetten. Vandaar dat ik ben ingegaan op digitale didactiek. Daarbij ben ik onder meer ingegaan op enkele bevindingen uit motivatieonderzoek en gamification.
  • Tenslotte ben ik kort stil blijven staan bij de wijze waarop je sociale media voor leren kunt inzetten.

Ik heb daarbij diverse keren benadrukt dat de context waarin je werkt belangrijk is. Ik zou ‘talige’ weblogs niet zo snel inzetten bij een timmerman in opleiding.

Ik wilde tijdens mijn presentatie een aantal keren Socrative en eClicker inzetten. De technologie bleek echter onvoldoende stabiel. We hebben toen maar ‘met de hand’ gestemd. Dat kan natuurlijk ook, al heeft anoniem stemmen ook z’n voordelen.

Volgens mij was de presentatie wel geslaagd. Dat kreeg ik in elk geval van verschillende aanwezigen te horen. Ik heb ook geprobeerd, mede aan de hand van stellingen, de aanwezigen uit te dagen kritisch te kijken naar de eigen situatie.

Hieronder vind je mijn presentatie.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: