De natuurlijke adoptie van Bring Your Own Device

Bring Your Own Device (BYOD) impliceert ook een andere manier van lesgeven. En dat vraagt weer om een gedegen voorbereiding. Dat blijkt uit de casus van het Amerikaanse Katy Independent School District, dat drie jaar de tijd heeft genomen voor de invoering van BYOD: How to Launch a Successful BYOD Program.

Als je lerenden toe staat om hun eigen mobiele devices mee te nemen naar de onderwijsinstelling, dan moet je ook kritisch kijken naar je didactiek. Anders blijft het gebruik van ICT onderbenut.

Als lerenden immers de beschikking hebben over mobiele technologie, dan kunnen zij meer zelfstandig leren. Als docent zul je dan meer aandacht moeten besteden aan bijvoorbeeld het bewaken van de voortgang en het ‘bij de les houden’ van lerenden. Er ontstaat een andere dynamiek in de klas. Lerenden laten bijvoorbeeld zien hoe zij aan een probleem hebben gewerkt. Ze realiseren zich vaak ook niet dat zij leren.

Auteur Katrina Schwarz van How to Launch a Successful BYOD Program benadrukt:

Mobile learning is a holistic educational plan, not just introducing technology into existing structures.

Zij beschrijft hoe dit schooldistrict geleidelijk aan gestart is met de strategie om mobiel leren te faciliteren. Die strategie startte niet met BYOD, maar met het op kleine schaal invoeren van mobiele apparaten. Daarbij valt ook op dat functionaliteiten op smartphones (zoals bellen en sms-en) waren uitgeschakend. Lerenden vonden dit prima. Hun motivatie nam toe, en de schoolprestaties verbeterden.

Wat ook opvalt is het selectieve gebruik van technologie. Soms is het beter om geen ICT te gebruiken. De BYOD-aanpak is ook gekozen nadat mobiel leren op steeds grotere schaal werd toegepast. Aangezien niet alle lerenden de beschikking hadden over een eigen apparaat, werkten lerenden in teams samen.

Verder valt op dat het schooldistrict veel energie heeft gestoken in het verstandig omgaan van jongeren met mobiele technologie (digital citizenship).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , , ,
Top

%d bloggers liken dit: