De voordelen van online discussies

Waarom zou je online discussiëren als je ook de gelegenheid hebt elkaar in levende lijve te ontmoeten? Bij toeval kom ik net een beknopt webinar tegen dat antwoord geeft op deze vraag.

Atomic Learning.com heeft dit webinar over de voordelen van online discussies als teaser publiek toegankelijk gemaakt. Deze voordelen herken ik ook uit onderzoek naar computer supported collaborative learning. De voordelen van online discussiëren zijn dan:

  • Lerenden kunnen bijdragen wanneer het hen uitkomt. Zij kunnen ook beter nadenken over hun bijdragen. Dit voordeel heeft ook een nadeel: het haalt de vaart uit de discussie. Anderzijds kan die ‘vaart’ ook belemmerend werken voor verdiepend leren.
  • De opvatting van alle lerenden kan worden gehoord. Ook van lerenden die terughoudend zijn met het uiten van hun mening in een conversatie. Er is minder sprake van het overheersen van discussies door enkele lerenden met een vaak uitgesproken mening.
  • De discussie kan gemakkelijk worden beoordeeld, als dat relevant is (bijvoorbeeld als het gaat om de kwaliteit van de argumentatie). Bij mondelinge discussies is dit veel complexer.
  • De lerenden worden ook buiten de klas bij het onderwijs betrokken (hoe meer men investeert in leren, des te beter de leerprestaties).

Nadelen zijn er ook. Daar gaat men in het webinar niet op in. Behalve de langere doorlooptijd is dat bijvoorbeeld:

  • Een grotere tijdsinvestering.
  • Online discussiëren stelt hoge eisen aan de schriftelijke taalvaardigheden.
  • Online discussiëren stelt hoge eisen aan het bewaken van de voortgang van discussies. Je kunt niet onmiddellijk interveniëren, terwijl dat soms noodzakelijk is.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: