Drie strategieën om drie onderwijsuitdagingen aan te pakken

Volgens Josh Jarrett van de Bill & Melinda Gates Foundation kunnen instellingen voor hoger onderwijs drie elkaar aanvullende innovatiestrategieën hanteren om tegemoet te komen aan de drie grootste uitdagingen waar men op dit moment mee te maken heeft.

De drie uitdagingen zijn dan:

  • Hoger onderwijs meer toegankelijk maken.
  • De kwaliteit van het onderwijs verbeteren.
  • Hoger onderwijs voor individu en overheid betaalbaar houden/maken.

De drie elkaar aanvullende innovatiestrategieën zijn:

  1. Bigfoot. Bigfoot representeert de zoektocht naar een mythe. In het geval van het hoger onderwijs is dat: kunnen we daadwerkelijk betere leerresultaten boeken tegen lagere kosten? Volgens Jarrett is dat inderdaad mogelijk, dankzij volwassen geworden online leren. Dankzij leertechnologieën kunnen we feedback automatiseren, veel formatief toetsen en meer maatwerk leveren (onder meer om deficiënties weg te werken). De volgende versie massive open online courses zouden hier ook wel eens aan bij kunnen dragen.
  2. Goldilocks. Daarmee doelt Jarrett op het geven van keuzemogelijkheden aan lerenden, maar ook weer niet te veel keuzemogelijkheden. Stippel dus enkele leerpaden uit die tot succes leiden. Ondersteun lerenden bij het maken van keuzes, en grijp in als zij van het pad afraken. Een keuze uit twee paden is te beperkt, maar meer dan negen paden kan verlammend werken.
  3. Moonshots. Jarrett vergelijkt het fundamenteel opnieuw overdenken van hoe we onderwijs verzorgen met de ambitie van Kennedy om naar de maan te reizen. Dat vraagt om “breakthrough models“. Hij geeft voorbeelden zoals andere manieren van beoordelen en learning analytics die hier aan bijdragen.

Jarret concludeert:

Bigfoot, Goldilocks, and Moonshots represent the three leading groups of innovative strategies: (1) growing evidence that we are finding ways to consistently deliver better learning outcomes at lower costs; (2) “just right” structured pathways to help students reach their goals while balancing student choices with intrusive advising; and (3) entire programs that are shooting for the moon with fundamentally different delivery and cost structures.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: