Effectieve beroepspraktijkvorming. Pleidooi voor co-creatie van school en leerbedrijf (#in)

Het discussiestuk Effectieve beroepspraktijkvorming. Pleidooi voor co-creatie van school en leerbedrijf staat al langer op mijn 'waard om over te bloggen'-lijst. Bert van Veldhuizen schetst namens 'OOG voor het MBO' hierin de contouren van een visie op praktijkleren in het beroepsonderwijs. In de diverse publicaties over beroepspraktijkvorming (BPV) ontbreekt zo'n visie vaak. Dergelijke publicaties lijken vooral incidenten centraal te stellen.

Deze publicatie besteedt beknopt aandacht aan de discussie over de BPV.
In dit discussiestuk wordt echter een lans gebroken voor de ontwikkeling van een beroepsidentiteit, in samenhang met het ontwikkelen van bekwaamheden die voor de directe beroepsuitoefening noodzakelijk zijn.


De
beroepsidentiteit
ontwikkelt
zich
door
(reflectie
op)
grenservaringen,
een
ervaring
waarin
de
persoon
stuit
op
de
grenzen
van
zijn
eigen
mogelijkheden.
De
emoties
die
dat
oproept
vormen
het
vertrekpunt
voor
het
leerproces
en
de
(her)definitie
van
de
eigen
identiteit.


Juist tijdens de BPV doen leerlingen 'grenservaringen' op. Om een beroepsindentiteit te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk dat (individueel plaatsvindende) intuïtieve zingeving gevolgd wordt door een gesprek tussen leerling, praktijkopleider en loopbaanbegeleider. Vandaar dat co-creatie van opleiding en stagebedrijf zo belangrijk zijn. Andere cruciale voorwaarde voor succesvol leren zijn 'agency' en 'affordances' (zie pagina 8).

Dit betekent concreet dat leerwerkactiviteiten zodanig worden gepland dat sprake is van een continue ontwikkeling. Opdrachten worden steeds complexer en uitdagender. Aanvankelijk zoeken leerlingen vooral steun bij externe hulpbronnen (zoals begeleiders van school). Naar verloop van tijd vallen zij meer terug op interne hulpbronnen (van het leerbedrijf zelf).

School en leerbedrijf zijn dus beiden essentieel voor een kwalitatief goede BPV. Daarnaast zal veel aandacht moeten worden geschonken aan het ontwerp van de BPV. Het discussiestuk bevat veertien aanbevelingen die mede daarop gericht zijn.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: