E-learning in the 21th Century

Tijdens de ECER 2004 werd ik via een sessie attent gemaakt op een "emerging model for online learning". Een zoektocht via Google leidde uiteindelijk tot de aanschaf van een boek waarin dit model beschreven wordt: E-learning in the 21th Century. A framework for research and practice.
De Canadese onderzoekers Garrison en Anderson willen met deze publicatie lezers grip helpen krijgen op de ontwikkeling van e-learning in het hoger onderwijs. Centraal in hun boek staat het "community of inquiry" model. In deze "gemeenschap" zijn studenten in staat verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren. Leren vindt dan plaats via "negotiating meaning,  diagnosing misconceptions, and challenging accepted beliefs"(p. 27). Het community of inquiry-model bestaat uit drie elementen. Het eerste element noemen de auteurs "cognitive presence", wat je grosso modo kunt omschrijven als een proces van kritisch denken, het construeren van betekenis door middel van reflectie en discours. Het tweede element is "social presence", het vermogen van lerenden om zich door middel van communicatie sociaal en emotioneel uit te drukken. Het derde en laatste element is "teaching presence"; het ontwerpen, faciliteren en helpen richting geven aan cognitieve en sociale processen zodat leerdoelen worden behaald.
In hun boek doen Garrison en Anderson een redelijk geslaagde poging om hun community of inquiry-model theoretisch te onderbouwen en het vervolgens te vertalen in praktische richtlijnen. Deze praktische richtlijnen hadden wat uitgebreider en concreter geformuleerd mogen worden, maar geven wel een aardig overzicht van waar je bij de toepassing van ICT in het hoger onderwijs aan moet denken. Verder gaan de auteurs onder meer -heel beknopt- in op organisatorische aspecten van de invoering van "technology enhanced learning", terwijl bespiegelingen over toekomstige ontwikkelingen het boek afsluiten. Het lijkt er op dat de auteurs een totaaloverzicht hebben willen geven. Dit is helaas ten koste gegaan van diepgang en volledigheid op onderdelen (weblogs en wiki’s komen bijvoorbeeld niet in de woordenlijst voor). Toch is het raamwerk dat Garrison en Anderson beschrijven volgens mij een bruikbare bril om naar de praktijk van e-learning te kijken.
Garrison, D.R. en Anderson, T. (2003). E-learning in the 21th Century. A framework for research and practice. London/New York: RoutledgeFalmer. 167 pagina’s. ISBN: 0-415-26346-8

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com


Top

%d bloggers liken dit: