Het belang van vertrouwen binnen netwerken

Netwerken vormen een nieuw en steeds belangrijker wordend organisatiemodel. Vertrouwen is een cruciaal element voor het functioneren van netwerken. Wat betekent dit voor onder meer het onderwijs?

De zomervakantie leidt onvermijdelijk tot een opeenhoping van interessante artikelen en blogposts. Dankzij de trein kom ik er eindelijk aan toe mijn ‘te lezen’-lijst af te werken.

Bijvoorbeeld de blogpost Trust is an emergent property of effective networks van Harold Jarche. Jarche illustreert hierin dat netwerken na stammen, hiërarchische instituties en marktorganisaties een nieuw dominant organisatiemodel vormen (wat mij betreft is nog geen sprake van dominantie, al worden netwerken wel steeds belangrijker).

Volgens Jarche vormt ‘vertrouwen’ een essentieel kenmerk van netwerken. Vertrouwen zorgt voor openheid, transparantie en het genereren van een diversiteit aan ideeën waardoor netwerken kunnen functioneren. Vertrouwen is onder meer voorwaardelijk voor coöperatie, waarbij leden van een netwerk kennis open met elkaar delen zonder daar voorwaarden vooraf aan te verbinden.

Binnen het onderwijs, stelt Jarche, is echter weinig aandacht voor het creëren van vertrouwen.

Ik denk dat Harold Jarche daar een punt heeft. Ons onderwijs bevordert, onder meer door de manier van belonen, eerder onderlinge concurrentie dan onderling vertrouwen. Aan de andere kant is het ook ingewikkeld om uitsluitend te kijken naar resultaten van groepen en teams. Je hebt nu eenmaal altijd een groep mensen die kiezen voor de gemakkelijkste weg, en meeliften.

Er zou wat mij betreft dan ook door het opdoen van ervaringen geleidelijk gewerkt moeten worden aan het versterken van onderling vertrouwen. Bijvoorbeeld door bij sport en bewegen te werken aan teambuilding. En om lerenden vanaf het begin af aan te bevorderen kennis via sociale media te delen. Uiteraard zouden onderwijsprofessionals daarbij zelf ook het goede voorbeeld moeten geven.

Zie ook mijn oude blogpost over niveaus van vertrouwen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: