Blog archief

Gaat technologie vooral beïnvloeden hoe lerenden gaan netwerken?

Volgens Julia Freeland Fisher gaan we de komende jaren binnen het onderwijs technologie voor andere doelen gebruiken, dan voor leren. Zij ziet een nieuwe golf van ‘disruptive innovation’ op het onderwijs afkomen. Ik heb mijn aarzelingen.

Lees meer ›

Tags: , ,

Groepsconformiteit bij sociale media kan dommer maken

Conformiteit binnen groepen kan nadelige effecten hebben, en leiden tot slechte beslissingen. De vraag is of dit te voorkomen is, en of deze effecten ook in sociale netwerken en ‘menigten’ voorkomen.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Hoe lerenden baat kunnen hebben van sociale media

Volgens Joseph Baker zijn er vier manieren waarop lerenden baat kunnen hebben bij sociale media. Hij gaat daarbij wel te gemakkelijk voorbij aan het feit dat deze baten niet vanzelf worden gegenereerd.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Afspreken in Berlijn? (Online Educa) #OEB12

Van 28 tot en met 30 november aanstaande vindt in Berlijn de Online Educa plaats. Ik ga er weer naar toe. Helaas organiseert SURF geen reis meer naar Europa’s grootste internationale conferentie over e-learning. En dus ook geen netwerkmomenten. Ik wil daarom twee etentjes organiseren:

  • Woensdagavond 28 november.

Lees meer ›

Tags: , ,

Sociale mediawijsheid voor zorginstellingen #smzrg12

Vandaag ben ik dagvoorzitter van het congres Social media in de Zorg. Bij de opening heb ik onderstaande blogpost over ‘sociale mediawijsheid voor zorginstellingen’ uitgesproken.

Lees meer ›

Tags: , ,

Het belang van vertrouwen binnen netwerken

Netwerken vormen een nieuw en steeds belangrijker wordend organisatiemodel. Vertrouwen is een cruciaal element voor het functioneren van netwerken. Wat betekent dit voor onder meer het onderwijs?

Lees meer ›

Tags: , ,

Coalitievorming binnen netwerken staat of valt vooral met de juiste verbindingen (#in)

What's in it for me? Recommendation of Peers in Networked Innovation van mijn collega's Rory Sie, Marlies Bitter en Peter Sloep gaat over de mogelijke waarde van connecties in netwerken.

De auteurs vatten de waarde van netwerken voor (open) innovatie op basis van literatuuronderzoek mooi samen,

Lees meer ›

Tags: , ,

Netwerken met een strategie? Niet voor mij (#in)

Volgens Martijn van Buren is 90% van alle ondernemers ontevreden over het rendement van netwerken. Dat komt volgens hem omdat mensen dikwijls zonder plan of strategie netwerken. Volgens Van Buren -die overigens verslag doet van een workshop- zou je er voor moeten zorgen vooral de 'vrienden van je vrienden'

Lees meer ›

Tags: ,

Netwerken cruciaal voor innovatie

Managementsite besteedt aandacht aan een proefschrift van Mark Jolink waaruit blijkt dat innovaties positief worden beïnvloed door het netwerkgedrag van medewerkers.


Er bestaat een positief verband tussen de kwaliteit van people management in bedrijven en het netwerkgedrag van medewerkers. Bedrijven die relatief goed scoren op hun people management scoren ook goed op hun netwerk.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Samenwerken leren in groepen vs coöperatief leren in netwerken

Interessante bijdrage van Stephen Downes over groepen, netwerken, samenwerking en coöperatie. Volgens Stephen is samenwerking (collaboration) verbonden met groepen, terwijl coöperatie bij netwerken hoort:


The significant difference is that, in the former (groepen, WR), the individual is subsumed under the whole,

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: