Informatie over GroenLinks voor leerlingen: dat valt niet mee! (#in)

Vanavond ontving ik een mail van een leerling van een MBO-opleiding, die ik goed ken. In het kader van Leren, Loopbaan- en Burgerschap moest zij informatie verzamelen over de doelen van GroenLinks. De tekst van de GroenLinks-website vond zij wel erg ingewikkeld. Of ik -als (voormalig actief) lid- haar geen informatie kon mailen.

Mijn eerste reactie was: dat is lekker makkelijk. Ik was daarom van plan haar een lesje "zoeken op internet" te leren, en ging gericht op zoek. Hier mijn impressie:

 • Via de website van GroenLinks vind je veel informatie. Alleen niet voor scholieren. Scholieren kunnen een informatiepakket aanvragen. Waarom niet via de website, beste partijgenoten?
 • http://vmbo.kennisnet.nl/ bevat alleen verouderde informatie over de verkiezingen van 2006. En niet wat ik zocht. De zoekmachine van http://mbo.kennisnet.nl levert geen bruikbare hits op.
 • http://www.davindi.nl/ leidt eigenlijk alleen naar de website van GroenLinks.
 • http://www.wikiwijs.nl/ levert geen bruikbare hits op.
 • Het Instituut voor Publiek en Politiek levert wel informatie op, maar deze is gedateerd en vrij ingewikkeld.
 • De Wikipedia bevat veel, actuele, informatie over GroenLinks. Maar niet in eenvoudig taalgebruik.
 • Wikikids dan? Helaas. Alleen een verwijzing naar de website.

Ik ben toen toch maar aan de slag gegaan met een vertaling. Heb de uitgangspunten op Wikipedia vertaald in eenvoudig Nederlands. Met het volgende resultaat.

Oorspronkelijke tekst

 1. Het beschermen van de aarde, het behoud van ecosystemen en een respectvolle omgang met dieren
 2. Een eerlijke verdeling van schaarse natuurlijke hulpbronnen tussen alle wereldburgers en tussen de huidige generatie en toekomstige generaties.
 3. Ontspannen sociale verhoudingen met een rechtvaardige inkomensverdeling waarbij iedereen de kans heeft om werk, zorgtaken, scholing en vrije tijd te combineren.
 4. Een pluriforme samenleving waarin iedereen in gelijke mate en in zo groot mogelijke vrijheid kan deelnemen. Hierbij combineert GroenLinks openheid met gemeenschapszin.
 5. Een ideaal van burgerschap waarin iedereen volledig in de democratische processen kan participeren en zich verantwoordelijk voelt voor de inrichting van de samenleving.
 6. Versterking van de internationale rechtsorde om een vreedzame wereld en respect voor mensenrechten te verzekeren.

Mijn vertaling

 1. Het beschermen van de aarde, het behoud van de leefomgeving van mens en dier (die bestaat uit een schone lucht, schoon water en een schone grond), en een respectvolle omgang met dieren.
 2. Een eerlijke verdeling van schaarse natuurlijke hulpbronnen tussen alle wereldburgers. Een hulpbron is bijvoorbeeld grondstoffen zoals olie en gas. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om water. Wij vinden het ook belangrijk dat niet alleen de huidige mensen hier gebruik van kunnen maken. Maar ook jouw kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, en verder.
 3. GroenLinks streeft naar een eerlijkere verdeling van geld tussen rijk en arm. Gaat er er daarbij om dat iedereen de kans heeft om werk, zorgtaken (zorgen voor kinderen, huishouden, enzovoorts), scholing en vrije tijd te combineren.
 4. Een samenleving waarin mensen van verschillende culturen met elkaar in zo groot mogelijke vrijheid kunnen leven, en meedoen. GroenLinks vindt dat individuen veel ruimte moeten hebben om die dingen te dien die ze zelf graag willen doen. Dus samenwonen met wie je wilt, geloven waarin je wilt, enzovoorts. Daarbij is het wel belangrijk dat je er van uitgaat dat je samen met anderen leeft, en geen dingen doet waardoor anderen niet dezelfde vrijheid hebben.
 5. Een ideaal van burgerschap waarin iedereen mee kan doen met het nemen van beslissingen die hem of haar zelf aangaan. Dat zijn niet alleen verkiezingen voor de gemeenteraad of Tweede Kamer, maar bijvoorbeeld ook zaken als een leerlingenraad of ondernemingsraad (mee kunnen praten over je werk). Door hierop invloed uit te oefenen, voel je je verantwoordelijk voor de inrichting van de samenleving.
 6. GroenLinks vindt dat organisaties als de Verenigde Naties of de Europese Gemeenschap een sterkere positie moeten krijgen. GroenLinks vindt dit belangrijk omdat deze organisaties bij kunnen dragen aan een vreedzame wereld en respect voor mensenrechten.

Staat in ieder geval wat online.

Ik heb niet gekeken in hoeverre andere politieke partijen wel in meer eenvoudig Nederlands online te vinden zijn. GroenLinks, Kennisnet en het Instituut voor Publiek en Politiek hebben volgens mij echter werk te doen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
6 comments on “Informatie over GroenLinks voor leerlingen: dat valt niet mee! (#in)
 1. Gerard Dummer schreef:

  Dag Wilfred,
  Je mag het natuurlijk op WikiKids gewoon aanvullen (als het geen reclamepraatje wordt):-)

 2. Walter Jansen schreef:

  Beste Wilfred,
  Met enig schaamrood op de kaken incasseer ik jouw kritiek op de informatie van onze organisatie IPP. Wij gaan hier zeker iets mee doen!
  Voor nu:
  – op onze website voor jongeren Politiek Hoezo?? vind je een hele korte kenschets van GroenLinks
  hier ook bondige informatie van InfoNu.nl (die je moet overtikken want zonder toestemming kopieëren mag niet).
  Met vriendelijke groet,
  Walter Jansen
  informatiespecialist IPP

 3. Japio66 schreef:

  Dag Wilfred,
  Dankje wel voor je vertaling! Ik vind hem sowieso behoorlijk goed geslaagd. En niet alleen scholieren zullen ervan profiteren.
  Vind je het goed als we je tekst gebruiken? Verder wijs je natuurlijk terecht op het feit dat het online publiceren van een ‘pakket’ beter is. Hoewel veel leerlingen vaak toch nog om vast-te-pakken info vragen.
  Maar goed, we gaan eens kijken wat we kunnen doen aan het (inhoudelijk) toegankelijker maken van onze basis info!
  Overigens vind ik onze http://standpunten.groenlinks.nl wel een voorbeeld van goed ontsloten info. Vind jij dat ook?
  Jaap de Bruijn, hoofd Campagnes GroenLinks

 4. Wilfred Rubens schreef:

  @Gerard Dummer: ik dacht dat het de bedoeling was dat wikikids vooral door kids wordt gemaakt.
  @Walter Jansen: dank voor de aanvullende informatie. Goed dat jullie het oppakken.
  @Japio66: Dank voor je reactie, Jaap. Uiteraard mag je de tekst gebruiken. Wat mij betreft hoef je zelfs de bron niet te vermelden ;-). De standpunten vind ik inderdaad een voorbeeld van goed ontsloten informatie. De standpunten die ik gelezen heb, zijn in begrijpelijke taal geschreven. Het bookmarken en twitteren van standpunten is handig.

 5. Jos van Dijk schreef:

  Goed initiatief. Ik zou nog wel eens kritisch naar de tekst kijken. Vraag scholieren ook naar hun mening daarover.
  Punt 2 kan een stuk korter. Een eerlijke verdeling van olie, gas, water en andere schaarse hulpbronnen en grondstoffen voor alle wereldbewoners, de huidige en de toekomstige.
  Bij punt 3 moet de tweede zin beginnen met Het.
  Punt 4 lijkt me niet goed vertaald. Het gaat niet alleen om culturen, maar om diversiteit in het algemeen, dus ook seksuele geaardheid.
  Is het…’waarin’ je gelooft of ‘wat’ je gelooft?
  Punt 5. Is burgerschap een herkenbaar begrip voor scholieren? Je kunt de aanhef van dit punt volgens mij ook weglaten want er na komt waar het echt om gaat.
  Punt 6. Is de internationale rechtsorde hetzelfde als de VN en de EU? Ik zie dat toch wat breder. Het gaat er meer om dat we voor de vrede op aarde en het welzijn van alle mensen samenwerking tussen landen willen stimuleren en dat alle landen zich moeten houden aan eenmaal gemaakte afspraken. Zoiets, of is dat te vaag?
  Jos van Dijk

 6. Wilfred Rubens schreef:

  @Jos van Dijk: dank voor je reactie. GroenLinks moet er maar zijn voordeel mee doen. Wat betreft burgerschap: leerlingen van het MBO hebben als onderdeel van hun opleiding “Leren, Loopbaan en Burgerschap”. Vandaar dat ik het begrip heb gehandhaafd. En nee: de internationale rechtsorde is niet hetzelfde als de VN en de EU. Daarom staat er ook “organisaties als…”.

Top

%d bloggers liken dit: