Markt leermanagement systemen sterk in ontwikkeling (#in)

Michael Feldstein heeft de laatste dagen in twee blogposts (hier en hier) de huidige markt van leermanagement systemen (LMS) in het Amerikaanse hoger onderwijs geanalyseerd. Hij constateert dat deze markt "very much in transition" is. Enkele bevindingen zijn:

  • BlackBoard verliest in toenemende mate marktaandeel, zowel aan open source alternatieven (Moodle en Sakai) als aan commerciële alternatieven (met name Desire2Learn). De drie voornaamste concurrenten hebben samen op dit moment echter maar een marktaandeel van ongeveer 30% (aantal installaties). BlackBoard lijkt vooral grote klanten te verliezen.
  • Binnen de verschillende segmenten van het Amerikaanse hoger onderwijs (waartoe ook regionale opleidingencentra behoren) hebben de LMS-en een verschillende marktaandeel. Community colleges (de regionale opleidingencentra) gebruiken bijvoorbeeld maar in zeer geringe mate open source oplossingen.
  • De belangrijkste redenen om een migratie van een LMS te overwegen hebben weinig te maken met functionaliteit of service, maar vooral met kosten en gedwongen migratie. Feldstein stelt dat er nauwelijks vergelijkend onderzoek is gedaan naar de kosten van verschillende LMS-en, maar geeft voorbeelden van cases waaruit blijkt dat de total cost of ownership (TCO) van open source oplossingen een stuk lager ligt dan de TCO van BlackBoard.
    Gedwongen migratie wordt veroorzaakt doordat BlackBoard op een gegeven moment geen ondersteuning meer zal bieden aan de 'overgenomen' ELO's WebCT en Angel. De komende jaren zullen ongeveer 875 WebCT en Angel-klanten de overstap moeten maken. Kostenoverwegingen zullen hierbij een belangrijke rol spelen. Overigens kunnen gedwongen migraties ook voorkomen doordat onderwijsinstellingen met elkaar fuseren.
  • Het belang van cloud computing alternatieven neemt toe.
  • Er ontstaan partnerships tussen bedrijven die zich oorspronkelijk niet op de LMS-markt begaven.
  • Er verschijnen nieuwe marktspelers op de markt. Feldstein noemt onder andere LearningStudio: de combinatie van de Pearson-producten eCollege en Fronter.
  • Michael Feldstein voorspelt meer concurrentie voor en een verder afnemend marktaandeel van BlackBoard.

In Nederland is de MBO-markt behoorlijk versplinterd. Ook hier krijgen open source alternatieven op het gebied van ELO's nauwelijks voet aan de grond. N@tschool is marktleider, met It's Learning en Fronter op de gedeelde tweede plaats. Binnen het HBO is -als ik me niet vergis- N@tschool duidelijke marktleider. Universiteiten lijken vooralsnog met name aan BlackBoard vast te houden.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: