Observaties bij blended learning

Vanochtend heb ik een presentatie verzorgd tijdens een studiebijeenkomst van het Leer en Innovatie Centrum van Avans Hogeschool. Ik ben daarbij onder andere ingegaan op nationale en internationale ontwikkelingen rond blended learning.

Ik ben bij Avans werkzaam als adviseur van de Academie voor Deeltijd en bij het techniek-domein als procesbegeleider van een project op het gebied van curriculumvernieuwing en ICT. De mensen van het LIC hadden me ook gevraagd in te gaan op observaties intern, en aanbevelingen te formuleren.

Ik heb dat gedaan aan de hand van de zes clusters van factoren die ik onderscheid als essentieel bij de invoering van ICT in het onderwijs. Ik wil dáár echter niet over bloggen.

Wel over de ontwikkelingen die ik waar neem:

  • Blended learning is eigenlijk de ‘default’ manier van leren geworden. Dat komt echter ook omdat ‘blended learning’ een containerbegrip is waar tal van vormen van onderwijs en opleiden onder vallen. Blended learning zou in elk geval recht moeten doen aan individuele verschillen tussen lerenden, en bijdragen aan beter en meer ‘engaging’ onderwijs.
  • In vergelijking met een jaar of tien geleden worden nu meerdere modellen voor blended learning onderscheiden. De omschrijvingen ervan zijn aan verandering onderhevig, en kun je ook bediscussiëren.
  • In de VS wordt meer naar (nagenoeg) volledig online leren gekeken. Dat heeft uiteraard te maken met afstanden, maar ook omdat online leren daar gezien wordt als een manier om kwalitatief hoogstaand onderwijs goedkoper aan te bieden.
  • Er wordt in toenemende mate gekeken naar het gebruik van adaptieve technologie waarbij analyses van data gebruikt worden om meer individuele leerpaden te creëren.
  • Kennisclips. kennisclips, kennisclips. Bij blended learning nemen kennisclips een belangrijk plek in. Kennisclips hebben zeker toegevoegde waarde, maar zouden meer doordacht moeten worden ingebed binnen curricula.
  • Er wordt steeds meer geïnvesteerd in professionalisering van docenten. Daarbij zie je ook dat experimenteer-ruimtes worden gecreëerd waar docenten -vaak met ondersteuning- al doende leren te werken met ICT. Professionalisering is echter niet altijd de oplossing voor issues op het gebied van ‘mensen en cultuur’.
  • Er wordt meer geïnvesteerd in ‘learning design’. Op verschillende manieren, ondermeer door de aanstelling van ‘instructional designers’ die docenten ondersteunen bij de vormgeving van blended learning.
  • Er is vaak sprake van grote verschillen binnen onderwijsinstellingen. Die verschillen zijn vaak groter dan verschillen tussen onderwijsinstellingen.

Hieronder vind je mijn slides.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: