Onderwijs in de transitieperiode van industriële samenleving naar informatiemaatschappij (#in)

Justin Marquis schetst in een mooi historisch beeld van de ontwikkeling van het (Amerikaanse) onderwijssysteem. In eerste instantie was het onderwijs bedoeld voor de elite, die in kleine groepen les kreeg (maar niet gepersonaliseerd). Vervolgens leidde de industriële revolutie tot een behoefte aan specialistisch opgeleide, vakbekwame en ook gehoorzame arbeiders. De leerplicht werd ingevoerd,het onderwijs werd grootschaliger.

Op dit moment bevinden we ons volgens Marquis in een overgangssituatie naar een kennisintensieve informatiesamenleving, die gepaard met spanningen omdat bestaande sociale normen vervangen worden door nieuwe. In deze transitieperiode wordt bijvoorbeeld veel belang gehecht aan gestandaardiseerde testen, terwijl deze standaardisering volgens Marquis in feite averrechts werkt: het belemmert namelijk innovatie. Daar komt volgens de auteur bij dat technologie ook verkeerd wordt gebruikt, terwijl ICT innovaties juist mogelijk kan maken. Marquis schrijft onder meer:

The emphasis on drill and practice software, rather than creativity inspiring programs, is one way in which the industrial nature of our current educational system works in direct opposition to having students use computers in authentic and creative ways to develop critical thinking skills.

Online leren zou lerenden juist moeten helpen zich te ontwikkelen tot innovatieve en creatieve probleemoplossers.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
2 comments on “Onderwijs in de transitieperiode van industriële samenleving naar informatiemaatschappij (#in)
 1. Joop van Schie schreef:

  Wilfred, je laatste alinea is als conclusie niet in lijn met de uitspraak van Marquis dat drill en practice georienteerd onderwijs in tegenspraak is met creative vaardighrden en kritisch denken. Je conclusie dat online leren dat wel doet moet nog bewezen worden.
  M vr gr
  Joop

 2. Wilfred Rubens schreef:

  @Joop van Schie: klopt. Marquis schrijft echter ook: “Online learning offers a path back toward that model. A model which will lead to the education of a new generation of independent, free-thinkers who can begin to solve the problems of the Information Age rather than to seek hopeless solutions to fixing an outdated system. ”
  Volgens haar is er hoop. Ik zie die potentie ook. Maar het moet nog bewezen worden.

Top

%d bloggers liken dit: