Blog archief

Waartoe moet het onderwijs opleiden? #OEB19

De vraag ‘waartoe is het onderwijs op aarde?’ is zo oud als het onderwijs zelf. Sla een boek over de geschiedenis van het onderwijs erop na, en je kunt niet anders dan concluderen dat er altijd vanuit verschillende invalshoeken claims op het onderwijs worden gelegd. In deze bijdrage ga ik kort in op drie bronnen die betrekking hebben op dit thema.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Wegwijs op het gebied van onderwijs

Vandaag zijn Ingrid van Engelshoven en Arie Slob aangetreden als ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als nieuwe bewindspersoon hebben zij een zogenaamd introductiedossier ontvangen. En dat is eigenlijk een heel handig document, dat ook online staat.

Lees meer ›

Tags: ,

Waardering voor en kanttekeningen bij Doordacht Digitaal

Gisteren verscheen het rapport ‘Doordacht digitaal. Onderwijs in het digitale tijdperk’ van de Onderwijsraad. Wat valt mij hierin op?

Lees meer ›

Tags: , , ,

Beter onderwijs dankzij minder gebruik ICT?

Finland heeft één van de beste onderwijssystemen ter wereld, terwijl docenten weinig ICT in het onderwijs gebruiken. Is daar een verband tussen? Niet persé.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Hoe de context, waarbinnen docenten opereren, verandert

Docenten opereren in een dynamische en veranderende wereld. Zij hebben een pedagogische opdracht om jongeren voor te bereiden op een leven binnen deze wereld. Volgens Terry Heick is de context van het onderwijs in de loop der decennia op zeven manieren veranderd. Ik vat ze hier in eigen woorden samen.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Geef lerenden de mogelijkheid om zelfgestuurd te leren

Ons onderwijssysteem werkt voor bepaalde lerenden als een verstikkend keurslijf. E-learning kan bijdragen om lerenden meer autonomie te geven in de manier waarop zij willen leren. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat deze manier van leren niet voor alle lerenden geschikt is.

Lees meer ›

Tags: , ,

Focus op vakmanschap: fluitje van een cent? #cvimc

In een bomvolle zaal verzorgde Arcus tijdens dag 2 van de Managementconferentie van het CvI een sessie over hun aanpak van Focus op Vakmanschap. Daarbij lag de nadruk op onderwijsontwikkeling.

Lees meer ›

Tags: , , ,

De Twentse aanpak van Focus op Vakmanschap #cvimc

Leren we het in Nederland nooit, als het gaat om onderwijsveranderingen? Hoe staat het met het lerend vermogen van onderwijsministerie en MBO-sector? Die vraag bekroop mij bij een verder goede sessie van gastcollege ROC van Twente over Focus op Vakmanschap.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Worden onderwijshervormingen wel effectief aangepakt? (#in)

In de Verenigde Staten wordt al enkele jaren gepoogd de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door meer standaardisering van curricula, meer gestandaardiseerde testen en door het bestraffen van scholen die naar verhouding onderpresteren. Ook in ons land zie je de tendens naar meer standaardisering terug in het onderwijsbeleid.

Volgens Jack Jennings is het de vraag of deze koers wel zo verstandig is.

Lees meer ›

Tags: , ,

Toegankelijk onderwijs via OER maakt overheidsingrijpen noodzakelijk (#in)

In de VS is het Huis van Afgevaardigden in verzet gekomen tegen een programma van het ministerie van Arbeid dat community colleges geld wil geven voor de ontwikkeling van open educational resources voor job training programma's. De overheid zou door haar bemoeienis marktwerking verstoren en oneerlijke concurrentie in de hand werken.

Lees meer ›

Tags: , ,

Top

%d bloggers liken dit: