Onderzoek naar de effecten van de iPad in het onderwijs

De Abilene Christian University (ACU) past niet alleen zelf de iPad in het onderwijs toe. Maar doet ook onderzoek naar de effecten ervan. De eerste resultaten zijn positief, al mag je natuurlijk de context van het gebruik van dit ‘device‘ nooit uit het oog verliezen. Onderzoek naar effecten op leren is relatief weinig uitgevoerd.

Op een speciale website vatten zij verschillende studies samen. Van elke studie geven zij een samenvatting, plus een beschrijving van de belangrijkste bevindingen. Om meer te weten te komen over bijvoorbeeld de onderzoeksmethoden, moet je de inhoud van de papers induiken (heb ik zelf niet gedaan). Uiteraard moet je daarbij een aantal zaken wel voor ogen houden:

 • De context van het gebruik is dikwijls van grote invloed op de effecten. Die context wordt bepaald door de doelgroep (hoogopgeleide studenten), de leerinhouden en de wijze waarop de iPad is ingezet.
 • Het gaat vaak om kleinschalige casestudies.
 • Er wordt relatief weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen het gebruik van een iPad en leerresultaten (kennis, vaardigheden, attitudes, competenties).
 • Er wordt vaak evaluatieonderzoek gedaan, kort nadat een nieuwe technologie is geïmplementeerd (in dit geval de iPad). De grotere betrokkenheid en motivatie, die dan vaak wordt geconstateerd, vlakt na verloop van tijd dan af.
 • Veel onderzoeken pleiten voor vervolgonderzoek omdat een aantal effecten niet kan worden aangetoond, maar ook het tegendeel niet kan worden bewezen. Dat leidt bijvoorbeeld tot formuleringen als: “Allows potential student productivity” of “Allows potential student efficiency“.

Enkele opvallende ‘key findings‘ zijn dan:

 • Studenten gebruiken vaker applicaties als een elektronische leeromgeving als zij de beschikking hebben over een iPad. Ze interacteren ook intensiever met docenten en andere studenten. Deze conclusie heb ik ook tijdens de conferentie over Onderwijsvernieuwing en ICT gehoord.
 • Studenten gebruiken vaker annotaties als zij de beschikking hebben over elektronische boeken en een iPad met annotatietools.
 • Gebruikers van ‘rijkere’ e-boeken hebben betere leerresultaten behaald dan studenten die uit papieren tekstboeken hebben gestudeerd.
 • Het gebruik van iPads heeft docenten enthousiaster en bekwamer gemaakt op het gebied van educatieve technologie. Deze conclusie heb ik eveneens tijdens de conferentie over Onderwijsvernieuwing en ICT gehoord.
 • Draagbaarheid en connectiviteit worden als grote voordelen van de iPad beschouwd. Laagdrempelige en ongefilterde toegang tot internet wordt als de belangrijkste onderwijskundige voordeel genoemd.
 • De iPad heeft door de combinatie van verschillende functionaliteiten meer mogelijkheden voor tekenonderwijs, maar tevens beperkingen (je kunt niet krachtig met een penseel drukken).
 • Kritische denkvaardigheden van studenten zijn sterk verbeterd nadat studenten met onder andere een iPad projectmatig hebben geleerd. Het is natuurlijk de vraag wat dit effect daadwerkelijk heeft veroorzaakt.

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , ,
0 comments on “Onderzoek naar de effecten van de iPad in het onderwijs
1 Pings/Trackbacks for "Onderzoek naar de effecten van de iPad in het onderwijs"
Top

%d bloggers liken dit: