Open education: antwoord op toenemende behoefte aan professionals

Michael King relateert het belang van open education tegen de achtergrond van de toenemende behoefte aan goed opgeleide professionals. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, zal fors geïnvesteerd moeten worden in het onderwijs.

De investeringen blijven echter achterwege. En als investeringen in technologie worden gedaan, dan blijven de resultaten achter bij de verwachtingen. King ziet daarvoor een aantal oorzaken:


Siloed institutions and enterprise applications, lack of data interoperability, escalating total cost of ownership, and absence of industry standards contribute to inefficient processes, creating barriers to collaboration and innovation.


Open education is volgens King een belangrijk antwoord op deze problematiek. De toegankelijkheid van het onderwijs wordt er door vergroot, kosten worden verlaagd en de kwaliteit van het onderwijs wordt verbeterd.

Een duidelijke boodschap, vind ik. Helaas giet hij over de voorbeelden een fors IBM-sausje (King is vice president van IBM Education Industry). Het lastige is  dat dit appèl van een hoog macroniveau is. Organisatiebelangen ('wij hebben veel geïnvesteerd in contentontwikkeling') en persoonlijke belangen (zoals de autonomie van de onderwijsgevende) kunnen haaks staan op open education. Je kunt de realisatie van open education wat mij betreft dan ook niet aan de markt of aan individuen over laten. Stimulering en sturing door de overheid is m.i. hierbij van belang.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com


Top

%d bloggers liken dit: