Open education en de toegankelijkheid van het onderwijs (#in)

Graham Attwell laat in What role does technology have in shaping a new future in education? een aantal relevante ontwikkelingen de revue passeren. Attwell stelt m.i. terecht dat binnen het onderwijs het afgelopen jaar weinig technologische vernieuwingen hebben plaats gevonden. Didactisch gezien zijn volgens hem echter flinke stappen gezet in de richting van open education, waar open educational resources een belangrijke rol bij spelen. Daarbij worstelen organisaties volgens de auteur met vraagstukken als de financiering en -vooral- de erkenning van deze manier van leren (beoordeling, accreditatie, maatschappelijke erkenning van certificeringen). Dat zijn volgens mij overigens enkele belangrijke factoren die een brede adoptie van open education tot nu toe belemmeren.

Tegelijkertijd maakt Graham Attwell zich zorgen over de toegankelijkheid van het onderwijs, nu volgens hem steeds meer sprake is van ‘privatisering’ van het onderwijs: de rekening van het onderwijs komt vaker te liggen bij het individu of zijn ouders. Ook in Nederland zie je deze ontwikkeling terug. Denk aan de hogere eigen bijdragen in het hoger onderwijs, of het niet meer bekostigen van middelbaar beroepsonderwijs voor dertig plussers. In Groot-Brittannië zijn studenten, zoals bekend, hiertegen fel in verzet gekomen. In Nederland is het vooralsnog vrij rustig op dit gebied, hoewel enkele onderwijsbestuurders (van CDA-huize nota bene) er in hun nieuwjaarstoespraken fel van leer tegen zijn getrokken.

Volgens Attwell zouden we moeten proberen het verzet tegen de aantasting van de toegankelijkheid van het onderwijs te verbinden met de vernieuwing van het onderwijs. Zelf denk ik dat open education juist kan zorgen voor een grotere toegankelijkheid van het onderwijs. De term ‘open’ slaat immers onder andere ook daar op. Mits de vraagstukken rond financiering en erkenning worden opgelost. En onderwijsinstellingen daadwerkelijk beleid in die richting ontwikkelen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: