OpenU online lezing Joseph Kessels #celstec

Op 28 juni aanstaande verzorgt hoogleraar Joseph Kessels een online lezing over leiderschapspraktijken in een professionele ruimte. Je kunt deze lezing gratis bijwonen, al is inschrijving verplicht.

Joseph Kessels is wellicht de bekendste expert op het gebied van opleiden en Human Resource Development, in Nederland. Hij is onder meer werkzaam als hoogleraar Opleidingskundig Leiderschap, aan de Open Universiteit (LOOK, Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek). Onlangs hield hij zijn oratie.

In deze online lezing verkent Joseph Kessels opvattingen over leiderschap en de relatie met professionele ontwikkeling, autonomie en verbinding met de organisatie. Hij besteedt daarbij in het bijzonder aandacht aan gespreid leiderschap waarin de expertise van professionals doorslaggevend is bij het claimen en gunnen van een leiderschapsrol. De vraag is of de opvattingen over de klassieke leider als inspirator, toekomstverkenner, richtingbepaler, aanstuurder, bewaker, controleur, beloner en bestraffer nog wel past in de professionele ruimte van beroepsbeoefenaren.

In het onderwijs spelen leraren een hoofdrol als het om de kwaliteit van de leerprocessen gaat. De leraar legt contact met leerlingen en studenten, biedt een veilige omgeving, organiseert betekenisvolle leeractiviteiten, legt uit wat de bedoeling is, helpt degenen die het moeilijk vinden, en geeft iedereen het gevoel de moeite waard te zijn.

Wie van mening is dat de kwaliteit van het onderwijs moet verbeteren zal daartoe in de regel activiteiten ondernemen zoals doelen stellen, aansturen, monitoren, prestaties meten, corrigeren wat afwijkt, de kennisbasis versterken, bijscholen en de vakbekwaamheid laten registreren.

Welke invloed kan de professional zelf uitoefenen door samen met collega’s lastige vraagstukken aan te pakken, ervaringen te delen, nieuwe
bekwaamheden te verwerven en te onderzoeken hoe iets beter, sneller of slimmer kan?

In feite gaat het om de vraag hoe we de professionele ruimte van een beroepsbeoefenaar moeten opvatten: het is het domein waarin professionals zeggenschap hebben over de inrichting en uitvoering van hun werk en over de het organiseren van hun eigen professionele ontwikkeling. Belangrijke componenten zijn autonomie en zelfsturing, het gevoel van competentie en het geloof in eigen kunnen, de verbondenheid met cliënten, leerlingen, collega’s en de organisatie.

Is leiderschap een kwestie van sturen en afrekenen op prestaties of gaat het om het ruimte bieden voor talentontwikkeling. Is het mogelijk om beide perspectieven met elkaar te verzoenen?

Deze vragen staan centraal tijdens deze online lezing die plaats vindt op 28 juni 2012, van 15-16 uur.

Deelname aan deze online masterclass is gratis, inschrijven verplicht.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , , ,
Een reactie op “OpenU online lezing Joseph Kessels #celstec
  1. Corry ehlen schreef:

    Mooi initiatief

Top

%d bloggers liken dit: