Organisatie onderwijs belemmerend voor een leven lang leren (#in)

Mijn collega Toon Berkers attendeerde mij op onderstaande videoboodschap van Frans Leijnse. Leijnse gaat in op de rol van hogescholen bij een leven lang leren. Ik denk dat deze video ook relevant is voor het middelbaar beroepsonderwijs en de universiteiten.

Volgens Leijnse staat de organisatievorm van het hoger beroepsonderwijs de effectieve en efficiënte vormgeving van een leven lang leren in de weg. Hogescholen (maar volgens mij ook andere onderwijsorganisaties) denken volgens hem nog te zeer in termen van het ontwikkelen van een aanbod aan cursussen en opleidingen. Uiteraard oriënteert men zich daarbij op marktontwikkelingen, maar het blijft sterk aanbodgericht. Vanuit nauwe contacten met het bedrijfsleven, en gebruik makend van de expertise van kenniskringen, zou dit volgens hem anders moeten.

Opvallend daarbij is dat Leijnse als het gaat om leeractiviteiten, toch weer voornamelijk bij de cursus en opleiding uitkomt. Al noemt hij zijdelings ook leren in communities. Zelf denk ik dat het juist de uitdaging is voor onderwijsorganisaties, om te kijken hoe zij meer informele vormen van leren kunnen faciliteren.

Frans Leijnse pleit in zijn bijdrage ook voor samenwerkingsverbanden tussen instellingen, zoals hogescholen en de Open Universiteit. Samenwerking is volgens hem cruciaal voor succes op dit gebied. Tenslotte geeft Frans Leijnse aan dat we over de grenzen heen moeten kijken om een leven lang leren meer vraaggericht te maken.

Get Microsoft Silverlight

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: