Kansen voor online hoger onderwijs vanuit het perspectief van marktonderzoek

We kijken dikwijls vanuit onderwijskundig en organisatorisch perspectief naar sterke kanten, zwakke kanten, kansen en bedreigingen van online leren voor het onderwijs. Brady Colby kijkt vanuit een heel ander perspectief naar de kansen van online hoger onderwijs. Als marktonderzoeker onderzoekt hij de vraagkant. Een aantal indicatoren leiden volgens hem daarbij

Lees verder