Overzicht trends Horizon-rapport

Ik heb de afgelopen week al aandacht besteed aan het meest recente Horizon-rapport, waarin trends op het gebied van ICT en onderwijs worden beschreven. Stephen Downes blikt terug op de edities sinds 2010. Dat is mooi, al ontbreekt de nuance.

Volgens Downes zou elk Horizon-rapport moeten beginnen een terugblik op eerdere edities en een verantwoording van veranderingen in de methodologie. Hij meent namelijk dat de auteurs zich te veel laten beïnvloeden door de populaire pers en marketing campagnes. Volgens Downes slaan deze rapporten namelijk flink de plank mis met “last-minute predictions” van zaken die al lang plaats vinden, “fad-hopping” en mislukte voorspellingen.

Op zich deel ik zijn mening dat de auteurs de beschrijvingen van trends meer in perspectief moeten schetsen. Ik vind Downes’ tabel, waarin hij een overzicht geeft van trends, op zich ook handig.

Horizon Report 2010-2015 Prediction Analysis

Bron: Downes, S. (2015). Horizon Report 2010-2015 Prediction Analysis http://www.downes.ca/post/63412

Tegelijkertijd gaan de auteurs van het rapport wel degelijk in op de gehanteerde methodologie. Deze methodologie -een Delphi studie waar 56 experts uit 17 landen bij betrokken zijn- is al 13 jaar dezelfde. Wel verandert de samenstelling van het expertpanel elk jaar bewust. Ook gebruikt men m.i. vooral vakpublicaties en minder wetenschappelijke publicaties. Ik vind dat verdedigbaar omdat wetenschappelijke publicaties vanwege het publicatieproces altijd op trends achter lopen. Vakpublicaties kunnen weer vooral te opiniërend van aard zijn.

Ik ben het ook niet met Stephen Downes eens als hij bepaalde trends als “failed or unexpected prediction” typeert. Downes baseert zich m.i. te veel op de benamingen van trends, en niet op de omschrijvingen. Zo maakt 3D printing in 2015 deel uit van de nieuwe ‘Makerspace’-trends. Het illustreert wel mijn stelling dat technologieën geen trends zijn, maar uitdrukkingen van trends.

Verder bekritiseren de samenstellers van editie 2015 van het Horizon-rapport enerzijds het hype-achtige karakter van MOOCs, maar menen zij anderzijds dat MOOCs een potentieel disruptieve ontwikkeling zijn die de toekomst van inefficiënte universiteiten kan bedreigen.

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: