Speed dating als leeractiviteit

De meest leerzame momenten tijdens een congres beleef je vaak via ontmoetingen buiten officiële sessies om. Congressen zouden dan ook veel meer gericht moeten zijn op het faciliteren van netwerken, en leren in netwerken. Ook binnen het onderwijs zou je wat mij betreft meer kunnen doen met netwerkleren. Hans de Zwart laat zien dat je speed dating prima kunt inzetten als leeractiviteit. De vraag die ik op basis van zijn blog post wil beantwoorden, luidt: wat maakt speed dating tot een effectieve manier van leren?

Hans (één van de bloggers wiens bijdragen ik eigenlijk altijd lees) bezocht verleden week in London de Learning Technologies tentoonstelling, en heeft daar veel verschillende deskundigen op het gebied van corporate learning gesproken. Lees zelf zijn impressie van zijn ervaringen. Mede op basis hiervan kom ik tot de volgende voorwaarden voor leerzaam speed dating:

  • Neem de gelegenheid voor speed dating. Als congresorganisatie of onderwijsorganisatie zou je dat moeten faciliteren, door veel gelegenheid te geven om te netwerken. Met name meerdaagse bijeenkomsten lenen zich daar goed voor. Want veel congresbezoekers verwachten voor een vaak behoorlijke prijs de nodige inhoud. Lang niet iedereen ziet het belang van dergelijke zelfgeorganiseerde leeractiviteiten tijdens congressen (en op scholen) in. Als een organisatie deze gelegenheid niet biedt, zul je het zelf moeten organiseren. Tijdens lunches, diners, borrels, koffiepauzes of door een presentatieronde over te slaan (hoor wie het zegt: ik wil tijdens een conferentie ook eigenlijk geen sessie over slaan).
  • Organiseer faciliteiten voor speed dating (als organisatie of als zelfgeorganiseerde groep). Uiteraard hoort daar een geschikte ruimte bij, maar ook technologie om mensen afspraken te laten maken (zie Hans’ blog post).
  • Maak afspraken over doel en opzet van speed dating. Geef als organisatie vooraf informatie of neem als groep (bijvoorbeeld via een wiki) de gelegenheid om verwachtingen ten aanzien van doel en proces helder te maken.
  • Formuleer als deelnemer concrete leervragen waar je via speed dating een antwoord op wilt krijgen.
  • Spreek af met mensen die jouw leervragen vanuit een heel ander perspectief bekijken, bijvoorbeeld omdat zij binnen een andere discipline werken.
  • Beschouw speed dating als onderdeel van een leerproces (of eigenlijk als een ‘reis’). Geef er een vervolg aan. Wat is je volgende stap? Als je mensen vraagt naar hun favoriete boek, neem dan ook de tijd om dat boek te lezen. Face to face speed dating is m.i. prima te combineren met leren in een virtueel netwerk. Ik kan me ook voorstellen dat er speciale applicaties worden ontwikkeld voor digitaal speed daten.

Speed dating is volgens mij typisch zo’n leeractiviteit die niet te positioneren is op één van de polen ‘informeel leren’ en ‘formeel leren’. Deze leeractiviteit is wel te plaatsen binnen het ontwikkelveld dat de mate van (in)formaliteit van leren beschrijft. Leerdoelen en leerinhouden bepaal je zelf. Plaats en setting, en leerproces staan vast.

Als lerende heb je zelf grote invloed op wat je leert. Tegelijkertijd is het een gestructureerde manier van leren, bij voorkeur ingezet binnen een meer omvattend leertraject.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: