Blog Archives

Derde editie Hot Heat series networked learning binnenkort van start

Networked learning 2014Vanaf 29 september a.s. gaat de derde editie van de Hot Seat series over networked learning binnenkort van start. Dit zijn online bijeenkomsten waar onderzoekers en praktijkmensen van gedachte wisselen over thema’s op het gebied van networked learning. Elk thema wordt door een expert geïnitieerd.

In de periode september-maart komen zeven thema’s aan bod:

  1. Blind spots,

Lees meer ›

Tags: , ,

OpenU en leernetwerken #celstec

Vanmiddag heb ik een interne presentatie verzorgd over OpenU en leernetwerken. Mijn stelling is dat OpenU verschillende faciliteiten en functionaliteiten bevat die leernetwerken kunnen faciliteren.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Hoe leer je in en met netwerken? #celstec

Vanmiddag vond de live sessie plaats van de OpenU masterclass Hoe leer je in en met netwerken? Prof. Dr. Peter Sloep is met name aan de hand van vragen die tijdens een online forum en de live chat zijn gesteld, ingegaan op: wat zijn leernetwerken, wat zijn voorwaarden waaronder je in een netwerk context kunt leren,

Lees meer ›

Tags: , , ,

Tips voor het creëren van een persoonlijk leernetwerk

Een persoonlijk leernetwerk is van grote waarde voor een levenlang leren. Daarvan ben ik mede op basis van mijn persoonlijke ervaring overtuigd. Mark Wagner geeft tien tips voor het creëren van een persoonlijk leernetwerk. Eigenlijk zijn het geen tien tips, maar negen tips en één effect.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Speed dating als leeractiviteit

De meest leerzame momenten tijdens een congres beleef je vaak via ontmoetingen buiten officiële sessies om. Congressen zouden dan ook veel meer gericht moeten zijn op het faciliteren van netwerken, en leren in netwerken. Ook binnen het onderwijs zou je wat mij betreft meer kunnen doen met netwerkleren. Hans de Zwart laat zien dat je speed dating prima kunt inzetten als leeractiviteit.

Lees meer ›

Tags: , ,

OpenU en leernetwerken (#in)

Vanochtend mocht ik een presentatie verzorgen voor een groep directeuren van bibliotheken. In mijn presentatie ben ik ingegaan op het belang van leren in netwerken, een levenlang leren en hoe de Open Universiteit dat via OpenU wil faciliteren.

OpenU is een systeem waarmee we 'sociaal leren'

Lees meer ›

Tags: , ,

Informal+formal = powerful learning environment in a connected world (#in # PLE11)

Vandaag verzorg ik tijdens Professional Learning Europe 2011 (#PLE11) samen met Willy de Jong en Nick van Dam een sessie, met als thema: Global Challenges VII: The Future of Learning – Connected Learning.

Ik ga in op de vraag hoe je meer informeel en formeel leren kunt combineren tot een krachtige leeromgeving.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Bekwaamheden om te leren in netwerken (#in)

Moving beyond self-directed learning: Network-directed learning van George Siemens stond al weer een hele tijd in Read it Later om gelezen te worden. Siemens blikt hierin beknopt terug de de derde editie van de open en online connectivisme-cursus, die hij met anderen het afgelopen jaar heeft verzorgd. Hij gaat hierin in op de vraag of het concept van deze cursus veel meer verlangd van lerenden dan als zij zelfgestuurd leren.

Lees meer ›

Tags: , ,

Leren via een netwerk in plaats van via een zoekmachine (#in)

Rob Jacobs pleit in Learning's Future: Search Engine or Network? voor een andere manier van leren. De kennissamenleving confronteert mensen met complexe problemen, die niet opgelost kunnen worden met behulp van statische kennis. Deze problemen hebben maar impliciete kennis nodig –tacit knowledge– die in een hoog tempo ontwikkeld moet worden.

Lees meer ›

Tags: , ,

Een extra dimensie bij teamleren? (#in)

Leren in team … stadia, fasen, niveaus? van Sibrenne Wagenaar gaat in op teamleren, en bevat een voor mij tot dusver nieuw onderscheid in leerstadia van Kasl e.a.:

  • Gefragmenteerd leren: teamleden leren in principe afzonderlijk. Bijvoorbeeld omdat men elkaar nog niet kent. Of omdat teamleden zich onvoldoende beseffen wat de relatie is tussen taken en visies (er is in feite dus nauwelijks sprake van een gemeenschappelijke basis).

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: