Strategie open educational resources, het bevorderen van vraagsturing en zelfsturing, en meer (#in)

De nieuwe editie van Onderwijsinnovatie is uit. Ik lees dit magazine van de Open Universiteit meestal met plezier (uiteraard selectief). Het is ook prima op de iPad te lezen. Maar dit terzijde.

Deze editie gaat onder meer in op het project StOER (Strategie Open Educational Resources). Dit project heeft tot doel te onderzoeken hoe Open Educational Resources integraal kunnen worden ingebed in alle vakgebieden van de OU. Daarbij wordt gekeken naar tal van materialen en publicaties, niet alleen cursussen of modules. Verder geven zij aan

Daarnaast wil de OU het grotere publiek inzicht bieden in de verschillende vakgebieden en de mogelijkheid bieden om deel uit te maken van het wetenschappelijk bedrijf en deel te nemen aan het wetenschappelijk discours.


De OU doet dit o.a. vanuit de invalshoek van het bevorderen van een leven lang leren. Zij starten met twee onderdelen:

  • Leren en technologie
  • Informatica

De content is te vinden via OpenU.nl.

Een tweede artikel gaat over het bevorderen van vraagsturing en zelfsturend leren in het (hoger) beroepsonderwijs. In deze bijdrage staat een didactisch model centraal dat 'Drive' wordt genoemd en docenten handvatten wil bieden voor het werken met groepen studenten. Voorwaardelijk voor vraagsturing, schrijven de auteurs, is dat lerenden een duidelijk beroepsbeeld hebben. Een helder beroepsbeeld is essentieel voor de motivatie, en motivatie is weer cruciaal voor een betekenisvol leerproces. Behalve een duidelijk beroepsbeeld hebben lerenden ook een zelfbeeld nodig. Op een gegeven moment ontstaat er spanning tussen het beroepsbeeld en het zelfbeeld. Die "leerspanning" maakt het mogelijk om zelf leervragen te formuleren. Tenslotte worden leermogelijkheden gecreëerd om aan die leevragen te werken. In dit model heeft de docent dan vijf functies:

  1. Beroepsbeeld helpen verhelderen (waar moet je naar toe?)
  2. Motivatie/drijfveren helpen onderzoeken (wat wil je?)
  3. Zelfbeeld helpen verhelderen (waar sta je nu?)
  4. Leervragen helpen genereren (wat heb je nog te leren?)
  5. Leermogelijkheden creëren (hoe kun je daar komen?)

De auteurs illusteren de werking van dit model met een praktijkvoorbeeld.

Andere artikelen gaan over digitaal toetsen, docentprofessionalisering via een community of learning (met een handig overzicht van praktijkcondities voor een collectief leerproces) en Wikiwijs (een korte update van de stand van zaken).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: