Tien ervaringen met Bring Your Own Device

OnlineUniversities.com heeft geleerde lessen van tien Bring Your Own Device-initiatieven op een rij gezet. Wat valt daarbij op?

 1. Als je docenten autonomie geeft hoe devices gebruikt kunnen worden, dan bevordert dit het enthousiasme. Een uniform gebruik past niet bij de diversiteit aan onderwerpen en didactische aanpakken. Laat ook alleen maar die docenten meedoen aan BYOD, die er klaar voor zijn. Afdwingen heeft geen zin.
 2. BYOD kan een verandering van het curriculum impliceren, en vraagt om een investering in professionalisering van docenten. Tegelijkertijd kan het leiden tot gepersonaliseerde leerervaringen voor lerenden.
 3. Het managen van een grote variëteit aan technische platforms vormt een belangrijke uitdaging van BYOD. Lerenden blijken echter weinig ondersteuning nodig te hebben als je zorgt voor een geschikte infrastructuur en voldoende bandbreedte.
 4. Het ondersteunen van een grote diversiteit aan devices brengt veel kosten met zich mee. Daarnaast kan ICT in de klas afleidend werken, vooral als er problemen zijn met technologie.
 5. Het gebruik van een virtueel desktop systeem in combinatie met een BYOD-programma kan leiden tot een forse kostenbesparing.
 6. BYOD kan afleidend werken, maar kan ook krachtige en creatieve leeractiviteiten helpen realiseren. Dat leidt vervolgen weer tot groot enthousiasme onder lerenden en docenten, en zelfs tot betere studieresultaten.
 7. BYOD vergroot het gevoel van eigenaarschap over de eigen leertechnologieën, en leidt daardoor tot meer betrokkenheid bij het leerproces.
 8. Vertrouwen in en respect voor lerenden en docenten is belangrijk voor het succes van BYOD, net als het omarmen van ICT zonder de gebruikelijke reserves.
 9. Daag lerenden uit om het initiatief te nemen om ICT te gebruiken, en om te experimenteren met technologie (door bijvoorbeeld apps te ontwikkelen). Zet lerenden in om anderen te leren omgaan met ICT.
 10. Betrek ouders bij de invoering van BYOD, en besteedt aandacht aan het veilig gebruik van technologie.
 11. De meeste betrokken schoolbesturen en schoolleiders hebben een duidelijke visie op BYOD, die verder gaat dan het besparen van kosten.

Wat mij hierbij opvalt, is de sterke nadruk op aspecten rond ‘mensen & cultuur’. Er is relatief weinig aandacht voor de infrastructuur (wellicht te weinig).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , , ,
One comment on “Tien ervaringen met Bring Your Own Device
 1. Marco schreef:

  Wat is het verschil tussen BYOD en ICT faciliteren vanuit de organisatie?
  Eigenaarschap, letterlijk van het apparaat, vergroot betrokkenheid bij het leerproces.. Kan, hoeft niet. Een schrift dat je zelf meeneemt of van school krijgt, blijft een schrift.
  Waarmee je leert, werkt..
  De punten die opvallen, lijken niet persé gekoppeld te zijn aan BYOD, maar meer in ICT en digitale didactiek in het algemeen.

  De reserves bij het omarmen van ICT zijn normaal en vanuit didactisch oogpunt ook niet zo gek. ICT heeft snelheid, wisselende aandachtsvormen, synergie in zich, daar waar didactiek een traag en langzaam proces is met regelmaat en rust. De twee ‘werelden’ kunnen elkaar bijten en elkaar aanvullen.
  Reserves zijn dus normaal en zelfs nodig.
  De veranderingen in het curriculum zijn inderdaad nodig, dat is inherent aan leren, en zullen voor ieder niveau, soort les, vak anders zijn. Dat vraagt om samenwerking, een kapstok waar ieder individu voor de klas zich aan kan houden.

Top

%d bloggers liken dit: