Veel educatieve software van onvoldoende kwaliteit

We gebruiken in toenemende mate educatieve online programma’s en methodes voor bijvoorbeeld wiskunde of taal. Zweeds onderzoek laat echter zien dat veel van die programma’s van onvoldoende kwaliteit zijn en niet bijdragen aan effectief leren.

Feedback mentorles

Bron: Mentorles Identiteitsfraude

Onderzoeker Björn Sjödén heeft voor zijn proefschrift de in Zweden honderd meest gebruikte toepassingen voor Zweeds en wiskunde onderzocht. Nauwelijks de helft daarvan voldeed aan de standaarden, waarbij slechts 17% van de toepassingen enige informatieve feedback gaf. Bij meer dan 90% van de “digital learning tools” oefenen lerenden met name tegen de klok, in plaats van dat zij een beter begrip ontwikkelen.

Volgens Sjödén zij deze applicaties veelal online boeken, zonder dat gebruik wordt gemaakt van de voordelen die ICT kan hebben. Zoals het zichtbaar maken van effecten van antwoorden.

De onderzoeker pleit daarnaast voor het helpen oplossen van leervraagstukken van een digitale vriend:

Björn Sjödén has had two groups of pupils play a math game for eight weeks. Both groups were to help a computer character — a digital pupil — throughout the game. Then one group was to take a digital math test where the same character was featured. The other group took the same math test without their digital friend.

De lerenden die de digitale vriend moesten helpen waren meer betrokken en werkten meer intensief aan de wiskundeproblemen. Deze effecten zouden in meer digitale leerprogramma’s bereikt moeten worden.

Eerlijk gezegd vrees ik dat online programma’s voor de Nederlandse markt ook kwalitatief voor verbetering vatbaar zijn. Ik ben bijvoorbeeld vaker taal- en rekenprogramma’s tegen gekomen waarbij lerenden voortgang boeken door te gokken welk antwoord goed is, in plaats van daadwerkelijk te leren. De feedback bestaat ook vaak uit niet meer dan een rood kruisje of groen vinkje. Kijk bij voorbeeld eens naar de feedback die in deze online mentorles over identiteitsfraude wordt gegeven (zie ook de afbeelding).

Het is aan te bevelen om meer kritisch te kijken naar de kwaliteit van de online leerprogramma’s. Anders zul je als docent de gebrekkige kwaliteit moeten compenseren. Dan kun je net zo goed traditioneel lesmateriaal gebruiken.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: