Verdediging proefschrift ‘Slagvaardig met ICT’

Verleden week is Frans Jacobs gepromoveerd op het proefschrift ‘Slagvaardig met ICT‘. Jacobs formuleert hierin onder meer ontwerpprincipes voor onderwijsinstellingen. Zijn lekenpraatje en verdediging zijn online terug te kijken.

Verleden week heeft Pierre Gorissen de twaalf ontwerpprincipes al samengevat.

Frans Jacobs schetst in zijn lekenpraatje eigenlijk een onthutsend beeld van een opleiding op het gebied van retailmanagement die op het gebied van ICT eigenlijk behoorlijk achter loopt. Hij formuleert ontwerpprincipes waarvan een belangrijke luidt dat je bedrijfsmodel moet creëren dat vanuit studentperspectief juist uitgaat van de mogelijkheden van digitalisering, en dat niet uitgaat van beperkingen in tijd, plaats, ruimte, bronnen, materialen en connecties van de fysieke wereld. Jacobs pleit verder voor het gebruik van besloten communities rond praktijkopdrachten (veilige leeromgeving) en voor meer open netwerken met de sector.

Frans Jacobs vindt ook dat docenten te veel verantwoordelijk worden gemaakt voor verandering van het onderwijs.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: