Welke innovaties op het gebied van leren kun je NIET realiseren zonder ICT? (#in)

Overcoming Resistance to Digital Pedagogy gaat in op wat digitale didactiek is, wat de meerwaarde ervan is (realiseren van gepersonaliseerd leren, wat goed is voor de kennissamenleving), waarom er verzet tegen is, en wat je kunt doen om weerstanden tegen digitale didactiek te overwinnen.

Ik vind (behalve de video van Lord Puttnam) met name de drie grote veranderingen ten opzichte traditionele didactiek de moeite van het lezen waard:

 • Selecteer en combineer. Dankzij het gebruik van databases (in plaats van het narratieve didactische model) ben je niet meer gebonden aan liniaire kennisstructuren.

  Information no-longer rests with a single linear description, but rather in an aggregation and purposeful parsing of data.

  Opvallend is dat het narratieve didactische model dankzij 'storytelling' bezig is aan een opmars binnen e-learning. Het vertellen van verhalen is daarbij overigens niet meer voorbehouden aan de docent. Het zijn nu nadrukkelijk ook de lerenden die zelf met behulp van technologie (zoals online video) verhalen vertellen.

 • Gedistribueerde autoriteit.

  Because of the social nature of technology and the rapid pace at which new information is generated, a single authoritative voice is no-longer sufficient to give weight to an idea, finding, or belief.

  Het begrip 'autoriteit' moet je m.i. hier niet te letterlijk nemen. Niet iedereen is op elk vakgebied expert. Maar veel mensen hebben wel een mening over onderwerpen, kunnen je attenderen op bronnen. Dat beïnvloedt het denken. Zonder technologie heb je geen toegang tot die mensen en bronnen.

 • Soft media objects: digitale bronnen zijn zeer veranderlijk. Wie verdient ook nog eens de eer voor het oorspronkelijke product? (Volgens mij verdient het toevoegen van waarde aan oorspronkelijke producten ook veel waarde).

Technologie heeft didactisch gezien m.i. nog meer impact. Als je echter de vraag stelt: welke veranderingen op het gebied van leren kun je met internettechnologie realiseren die je niet zonder technologie kunt bewerkstelligen, dan zijn dat volgens mij toch echt:

 • Just-in-time leren. Zonder mobiele en draadloze technologie heb je niet permanent de gereedschappen tot je beschikking om te leren als dat nodig of wenselijk is.
 • Een 'globale leeromgeving'. Zonder internettechnologie kun je niet beschikken over een enorm netwerk aan mensen met wie je informatie kunt delen en kunt leren, of over een enorme hoeveelheid, diverse, bronnen. Deze verandering hangt samen met de pijlers 'relaties leggen' en 'naar buiten brengen'. En ook met wat in Overcoming Resistance to Digital Pedagogy genoemd wordt: Select and Combine en Distributed Authority.

Zonder technologie kun je binnen leersituaties ook gebruik maken van co-creatie, kun je leerprocessen transparant maken of kun je meer flexibel en gepersonaliseerd leren realiseren. Met technologie gaat dat gemakkelijker en beter. Maar just-in-time leren en een 'globale leeromgeving' zijn m.i. niet te realiseren zonder internettechnologie.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com


Top

%d bloggers liken dit: