Whitepaper online coaching (#in)

Een tijd geleden was ik bezig met de voorbereiding van een presentatie over online coaching. Naar aanleiding daarvan mailde Marij Veugelers mij onlangs een concept-whitepaper van iCounsellor over ervaringen met (online) counselling en coaching. Je vindt op hun website veel informatie over dit onderwerp, maar het whitepaper zelf (nog) niet.

Counselling en coaching zijn er op gericht dat mensen zichzelf kunnen helpen met probleemgerichte of ontwikkelingsgerichte vragen. Het gaat er daarbij om dat mensen verdiepend leren, en hun gedrag veranderen. Door te denken en te reflecteren worden zij aangezet tot reflectie. Het whitepaper vat onderzoek samen waaruit blijkt dat coaching en counselling positieve resultaten opleveren.

Bij online coaching en counselling vindt begeleiding en ondersteuning via een besloten internetomgeving plaats. Door a synchrone communicatie, en de mogelijkheid om teksten nog eens na te lezen, wordt een zone van reflectie gecreëerd. Anderzijds blijken mensen ook sneller to the point te komen als zij via internet situaties moeten beschrijven.

Het paper geeft voorbeelden van reacties, en beschrijft summier voordelen voor de organisatie. Daarnaast wordt de werkwijze van online counselling beschreven (inschrijven, intake, stappenplan, opdracht(en), vervolgvragen, rapportage).

Dit beknopt geschreven whitepaper vat de essentie van online coaching en counselling goed samen. Athans voor zo ver het a synchrone online coaching betreft. Er zal nog uitgebreider onderzoek uitgevoerd moeten worden om aan te tonen dat coaching via internettechnologie dezelfde positieve resultaten heeft als face-to-face coaching.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: