AI gebruiken om de ontwikkeling van creativiteit te testen

Creativiteit wordt gezien als een vermogen waarmee mensen zich kunnen onderscheiden van AI. Binnen het onderwijs zou daarom de nodige aandacht besteed moeten worden aan het ontwikkelen van creativiteit. Maar hoe beoordeel je creativiteit op een valide en betrouwbare manier? Veel onderwijsinstellingen worstelen met die vraag. Volgens ScienceDaily heeft de Universiteit van Zuid-Australië daar iets op gevonden.

een afbeelding die illustreert hoe een machine learning model gebruikt kan worden om creativiteit te beoordelen.
DALL-E: een afbeelding die illustreert hoe een machine learning model gebruikt kan worden om creativiteit te beoordelen.

De Universiteit van Zuid-Australië heeft een machine-learning model ontwikkeld dat docenten toegang biedt tot hoogwaardige, op maat gemaakte creativiteitstoetsen die beoordelingen in een fractie van de tijd en kosten kunnen scoren.

Het algoritme is toegepast op de bestaande empirische creativiteitstest, de Test of Creative Thinking – Drawing Production (TCT-DP). Normaliter neemt een menselijke beoordeling van deze test ongeveer 15 minuten in beslag. Het nieuwe algoritme kan dezelfde test in een milliseconde beoordelen. Dit leidt tot een enorme tijdsbesparing voor docenten.

Hoofdonderzoeker David Cropley typeert het algoritme in ScienceDaily als een baanbrekende innovatie voor onderwijsinstellingen. Hij wijst erop dat creativiteit een essentiële vaardigheid is voor de volgende generatie, vooral omdat het een vaardigheid is die niet kan worden geautomatiseerd. Door het gebrek aan betaalbare en efficiënte instrumenten om creativiteit te meten, worden lerenden volgens Cropley vaak niet getest of subjectief beoordeeld. Dit is volgens hem inconsistent en onbetrouwbaar.

De TCT-DP test wordt erkend als het belangrijkste hulpmiddel om creativiteit bij lerenden te beoordelen. De hoge kosten, traagheid en het arbeidsintensieve karakter maken deze test voor de meeste onderwijsinstellingen onbereikbaar. Cropley stelt dat het ontwikkelde algoritme dit verandert. Daardoor worden de kosten van het gebruik van het algoritme meer dan twintig keer verlaagd, en zijn de resultaten ook snel en zeer nauwkeurig. Zo zou een handmatig beoordeelde test voor een onderwijsinstelling met 1000 lerenden ongeveer $25.000 kosten en 10 weken duren om de testresultaten te ontvangen. Met het algoritme van UniSA kan dezelfde test voor ongeveer $1000 worden uitgevoerd met resultaten binnen 1-2 dagen. Dit maakt de test direct toegankelijk voor onderwijsinstellingen en docenten, en zijn zij in staat creativiteit accuraat en goedkoop te beoordelen.

Medeonderzoeker Rebecca Marrone gaat in het ScienceDaily-artikel in op de bijkomende voordelen van het testen en meten van creativiteit voor lerenden die soms over het hoofd worden gezien. Volgens haar opent het testen op creativiteit een nieuwe weg naast de meer traditionele intelligentietesten. Dankzij deze creativiteitstesten kun je mogelijke talenten van lerenden identificeren die niet naar voren komen bij traditionele tests op school. Marrone geeft het voorbeeld van een lerende die slecht presteert bij traditionele IQ-tests, maar zeer creatief is, en gemakkelijk over het hoofd kan worden gezien. Het ontwikkelen van creativiteit beschermt volgens haar ook lerenden aan de onderkant van het prestatiespectrum door hen te trainen in een bekwaamheid die niet kwetsbaar is voor automatisering. Dit beschermt deze groep tegen mogelijke negatieve effecten van digitale transformatie.

Mijn opmerkingen

Creativiteit is inderdaad belangrijk. Het uit zich op verschillende manieren (denken, maken, etc). Ik zou creativiteit niet als een ‘vaardigheid’ willen omschrijven, maar eerder als een ‘vermogen’ of ‘eigenschap’ (zie ook Wikipedia). Je kunt dit wel ontwikkelen. Creativiteit moet je m.i. ook altijd binnen een bepaalde context zien. Daarom vraag ik me af ‘creativiteit’ alleen beschermt tegen automatisering van werkzaamheden.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *