Microcredentials en open badges: verschillen en voordelen

Een leven lang ontwikkelen is aan verandering onderhevig. Nieuwe benaderingen zijn dan gebaseerd op het erkennen van specifieke vaardigheden en ervaringen. Mede dankzij digitalisering zijn microcertificaten en open badges in opkomst die lerenden volgens Brittany Gooding alternatieve manieren bieden om hun capaciteiten zichtbaar te maken. Beide concepten verschillen volgens haar

Lees verder

Kanttekeningen bij bijles als schimmige onderwijssector (en de mogelijke invloed van generatieve AI hierop)?

In de afgelopen jaren is de particuliere bijlessector explosief gegroeid. Volgens schattingen is deze markt wereldwijd zo’n 100 miljard dollar waard, met een verwachte jaarlijkse groei van bijna 10%. Mohan Dhall, CEO van de Australian Tutoring Association, waarschuwt voor de schaduwkanten van deze ontwikkeling. En wat zal de invloed van

Lees verder