Betrokkenheid van online lerenden krijgen en vasthouden

Melinda McGuire beschrijft in The First 15 Seconds: How to Hook Your Online Students and Keep Them Engaged hoe docenten in slechts 8 tot 15 seconden de basis kunnen leggen voor een positieve leeromgeving voor online studenten en het bevorderen van betrokkenheid.

A digital classroom scene showing diverse students engaged in an online learning environment.
DALL-E: A digital classroom scene showing diverse students engaged in an online learning environment.

In zo’n korte tijd kun je een eerste indruk maken en de toon zetten voor de rest van de online leereenheid. Zij hanteert daarvoor de ‘5P-aanpak’:

  1. Doel (Purpose). Het is belangrijk dat docent en lerenden weten wat het doel is van de online leereenheid. Dit inzicht helpt bij het ontwerpen van initiële activiteiten die aansluiten bij de doelstellingen van de online leereenheid en de verwachtingen van de lerenden.
  2. Planning (Plan). Voorbereiding is cruciaal. McGuire adviseert docenten om leermaterialen van tevoren klaar te hebben, rekening houdend met de toon en interacties die men met lerenden wil hebben. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op het doen van aankondigingen en het bijstellen van materialen om te zorgen dat ze actueel blijven.
  3. Proactief (Proactive). Volgens McGuire doen docenten er verstandig aan om de online leereenheid voor de start te bekijken vanuit het perspectief van een lerende, eventuele problemen te identificeren en op te lossen, en extra materiaal voor moeilijke onderdelen voorbereiden. Zij adviseert onder meer om sjablonen voor e-mails en mededelingen te gebruiken waarmee lerenden geholpen worden met veelvoorkomende problemen. Dergelijke activiteiten bevorderen meer effectief leren en doceren.
  4. Perspectief (Perspective). Het is belangrijk om je te verplaatsen in de positie van de lerende. McGuire adviseert docenten onder meer om toegankelijk te zijn voor vragen en actief te communiceren om eventuele verwarring weg te nemen. Ze stelt voor een gids te creëren met essentiële informatie, zoals contactinformatie, en bronnen.
  5. Geduld (Patience). Niet alle lerenden zullen instructies volgen of deadlines halen. McGuire raadt aan om geduldig en behulpzaam te zijn, maar ook om de verantwoordelijkheid bij de lerende te leggen. Je kunt en moet als docent volgens McGuire naast hen staan en met hen samenwerken om hun leertraject te voltooien. Het helpt echter niemand als jij als docent het werk voor lerenden uitvoert.

McGuire geeft in deze bijdrage ook extra tips, zoals het klaar hebben van noodcontactinformatie, het sturen van aanmoedigende e-mails naar goed presterende lerenden (en niet alleen naar degenen die moeite hebben met de online leereenheid) en het verzenden van een persoonlijke welkomstmail aan het begin van de cursus. Door deze stappen te volgen, kunnen docenten effectief een positieve leeromgeving creëren en lerenden gedurende de hele doorlooptijd betrokken en gemotiveerd te houden.

Mijn opmerkingen

Op zich zijn dit allemaal handige tips voor online leren. De relatie met de eerste indruk van 8 tot 15 seconden is me trouwens niet helemaal helder.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *