Camera aan als norm tijdens live online leren?

Er is nog steeds veel discussie over de vraag of lerenden tijdens live online onderwijsbijeenkomsten verplicht moeten worden de webcam aan te zetten. Amerikaanse onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar redenen van lerenden om hun camera niet aan te zetten.

Het gebruik van een webcam bevordert een gevoel van aanwezigheid en verbondenheid. De webcam ‘aan’ zorgt ook voor een sociale context voor lerenden. Docenten kunnen eveneens feedback krijgen doordat zij gezichtsuitdrukkingen kunnen zien. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de privacy van lerenden en weten we dat lerenden zich er ongemakkelijk bij kunnen voelen.

Daarom verplichten docenten en scholen lerenden dikwijls niet om de camera aan te zetten, maar moedigen ze dit wel aan.

Twee Amerikaanse docenten van de Cornell University waren echter van mening dat het “aanmoedigen maar niet verplichten” ertoe leidde dat zij de hele tijd tegen lege schermen aan het praten waren. Zij hadden geen idee over de betrokkenheid van lerenden.

Zij hebben onderzocht waarom lerenden hun webcam niet aanzetten. De belangrijkste redenen:

 • Lerenden maakten zich zorgen over hoe zij er uit zien (hun haar, pyjama).
 • Het idee dat iedereen je aan zit te kijken zorgt voor een gevoel van ‘ondraaglijk zelfbewustzijn’.
 • Lerenden uit achtergestelde groepen gaven veel vaker aan dat zij zich zorgen maakten over hoe het er thuis uitzag of over zwakke internetverbindingen.
 • Eén op de tien lerenden zette de camera niet aan omdat men dacht dat dat de norm was.

Volgens de onderzoekers moet je dan ook expliciet vragen om de webcam aan te zetten, en uitleggen waarom je dat wilt, omdat dit anders kan leiden tot een sociale norm waarbij de camera altijd uit is. Zij adviseren daarom regels ten aanzien van het gebruik van de camera op te nemen in de inleiding van de cursus/het vak en het gebruik van de camera vanaf de eerste dag expliciet aan te moedigen.

De onderzoekers stellen ook dat een ‘camera-aan-norm’ kan ook helpen om de belangrijkste reden aan te pakken waarom lerenden hun camera uitzetten: bezorgdheid over hun persoonlijk uiterlijk. Als lerenden weten dat zij in beeld komen, dan gaan zij ook meer aandacht besteden aan hun uiterlijk. Ik zou ook met lerenden afspreken dat online onderwijs gewoon onderwijs is, en dat je verwacht dat zij normaal gekleed online participeren. Uiteraard geef je als docent daarbij ook zelf het goede voorbeeld.

Een ‘camera-aan-norm’ impliceert niet dat lerenden ook daadwerkelijk dagelijks de camera aan zullen zetten. Je zult dit moeten blijven aanmoedigen, maar volgens mij ook uitzonderingen durven maken voor sommige lerenden.

Andere tips zijn:

 • Focus op vertrouwen. Lerenden moeten zich veilig voelen.
 • IJsbrekers en spelletjes kunnen bevorderen dat lerenden hun camera aan zetten. Zij hebben dan vaak het gevoel dat de aandacht minder op hen gericht is en meer op de activiteit. Vraag lerenden bijvoorbeeld een voorwerp mee te nemen, en voor de camera te houden, dat zij associëren met het onderwerp van de sessie.
 • Vraag lerenden welke belemmeringen zij ervaren bij het gebruik van de webcam.
 • Wijs lerenden op de mogelijkheid om een virtuele achtergrond te gebruiken als zij hun omgeving willen afschermen. Zelf zou de modus ‘samen’ van MS Teams er volgens mij ook wel eens toe kunnen bijdragen dat lerenden minder het gevoel hebben dat anderen hen aan zitten te staren.
 • Gebruik een virtuele wachtkamer en begroet lerenden één voor één wanneer ze de virtuele klas binnenkomen (uiteraard afhankelijk van het aantal lerenden).
 • Gebruik de functie “Vragen om video te starten” om lerenden uit te nodigen hun camera aan te zetten.
 • Bied lerenden die er tegenop zien om een live presentatie te geven, de mogelijkheid om een vooraf opgenomen video in te sturen.
 • Organiseer Socratische seminars waarbij lerenden in de buitenste ring de camera uit hebben, maar wel via chat belangrijke opmerkingen herhalen en vragen stellen aan de groep in de binnenste ring (die de camera aan hebben).
 • Geef als docent zelf het voorbeeld. Doe voor hoe het niet moet, wees authentiek. Omarm de leuke en gekke momenten wanneer huisdieren en familieleden per ongeluk in beeld komen.

Op zich zijn dit goede tips. We moeten ons m.i. wel realiseren dat je als docent niets kunt doen aan een aantal, legitieme, redenen van lerenden om hun camera niet aan te zetten, zoals een beroerde internetverbinding en het feit dat lerenden zich zeer sterk van zichzelf bewust zijn.

Ga hierover het gesprek aan met lerenden. Realiseer je dat veel jongeren het al zwaar hebben. Voer de druk niet onnodig op.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.