Corona pandemie heeft verschillende gevolgen voor verschillende groepen studenten.

De National Survey of Student Engagement is een grootschalig jaarlijks onderzoek onder Amerikaanse studenten. De meest recente editie besteedt veel aandacht aan de gevolgen van de Corona pandemie. De onderzoekers concluderen dat studenten verschillend reageerden op veranderingen in de manier waarop onderwijs wordt aangeboden en op en andere spanningen als gevolg van de pandemie. Factoren zoals leeftijd en geslacht spelen hierbij een belangrijke rol.

Interessante bevindingen uit dit rapport zijn wat mij betreft:

  • In 2021 volgden meer studenten online onderwijs dan in de afgelopen jaren. Vijfenzestig procent van de eerstejaarsstudenten volgde vooral onderwijs op afstand, zestien procent nam deel aan simultaan onderwijs en slechts zeven procent nam voornamelijk deel aan fysiek onderwijs. Bij de ouderejaars studenten nam zesenzestig procent vooral deel aan online leren op afstand, dertien procent participeerde in simultaan onderwijs en elf procent nam meestal deel aan ‘campusonderwijs’.
  • Vrouwelijke studenten bleken tijdens de pandemie vaker dan mannen te kampen met problemen op het gebied van hun geestelijke gezondheid. Vrouwelijke studenten ervoeren bijvoorbeeld vaker depressies, een gevoel van uitzichtsloosheid, mentale en emotionele uitputting en slaapproblemen dan hun mannelijke medestudenten. Deze problemen worden voor een deel veroorzaakt door stress die ontstaat omdat studenten weer met hun familie onder een dak wonen en door de communicatieve chaos rond maatregelen en nieuws met betrekking tot Covid-19.
  • Eerstejaars studenten worstelden meer met deze situatie dan ouderejaars.
  • Studenten die vooral online leerden of deelnamen aan simultaan onderwijs hadden ook vaker problemen met hun geestelijke gezondheid, zoals concentratieproblemen.
  • Eerstejaarsstudenten die overwegend aan fysiek onderwijs deelnamen, gaven vaker aan dat docenten op een goede manier rekening hielden met hun behoeften. De kracht van face-to-face onderwijs zou volgens betrokkenen hierdoor worden benadrukt. Informele vormen van interactie blijken essentieel voor succesvol studeren.
  • Oudere studenten gaven minder vaak aan dat de pandemie hun studieplannen of hun mogelijkheden om te slagen als student belemmerde. Zij hadden minder vaak problemen met hun geestelijke gezondheid. Deze doelgroep maakte zich echter vaker zorgen over financiële problemen, over hun gezondheid en veiligheid, en over de vraag of ze toegang hadden tot adequate medische zorg. Zij zorgden ook vaker voor familieleden en anderen dan de jongere studenten.

Dit onderzoek laat zien dat je voorzichtig moet zijn met generaliserende uitspraken over hoe studenten de invloed van de pandemie op onderwijs ervaren. We moeten ons hierbij realiseren dat de omstandigheden van Amerikaanse studenten anders zijn dan de omstandigheden van Nederlandse studenten. Amerikaanse studenten moeten bijvoorbeeld meer werken om hun studie te kunnen bekostigen (studenten van rijke ouders uitgezonderd). Het aandeel oudere Amerikaanse studenten dat een traditionele universiteit bezoekt -dus geen Open Universiteit- is ook groter. Zij combineren studie vaak met werk en gezin.

Het onderzoek illustreert m.i. wel dat je terughoudend moet zijn om volledig of voornamelijk online leren bij jongere studenten in te zetten. Bij oudere studenten kun je volledig of voornamelijk online leren eerder toepassen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

2 reacties

  1. Wat ik zelf zie en hoor is dat er juist studenten zijn die niet meer gewend zijn aan fysiek onderwijs. Denk alleen al aan de tweede en derde jaars! Ze zoeken andere invulling voor sociale contacten. de vanzelfsprekendheid van naar college is weg, met daarmee veel minder de gang naar fysieke colleges. Zijn daar ook onderzoeken naar?

  2. Bij mijn weten bestaat er geen onderzoek naar alternatieve invullingen van sociale contacten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *