De geleerde lessen van de Coronacrisis hebben voor onderwijsinstellingen niet alleen betrekking op leren, opleiden en onderwijs

The Sutton Trust heeft op basis van diverse interviews ‘geleerde lessen’ van Covid-19 pandemie in kaart gebracht. Deze geleerde lessen hebben niet alleen te maken met de online, blended en simultaan leren en opleiden, maar ook met aspecten als omgaan met veranderingen. EdSurge schrijft dat de Coronacrisis ook heeft geleid tot een aantal interessante innovaties.

Volgens The Sutton Trust moesten onderwijsinstellingen in zeer korte tijd veranderingen doorvoeren waar men normaliter maanden of jaren voor nodig had. Bestaande bestuursstructuren -zoals procedures rond goedkeuringen- werden met succes veranderd. Docenten konden zelf beslissingen nemen over het gebruik van middelen om lerenden zo goed mogelijk te ondersteunen. Er konden sneller afspraken gemaakt worden met betrekking tot de toegenomen behoefte aan geestelijke gezondheidszorg. Veel geïnterviewden zijn echter bang dat instellingen na de pandemie gemakkelijk weer over gaan tot de orde van de dag, en de flexibiliteit die ze hadden verworven, gaan verliezen.

De respondenten noemen uiteraard ook de vele uitdagingen die de overgang naar online leren met zich meebracht. Sommige geïnterviewden melden betere leerprestaties en een grotere betrokkenheid van lerenden. Online leren maakt het onderwijs ook meer toegankelijk omdat mensen met een smalle beurs, met zorgtaken of met een beperking daardoor beter vanuit huis kunnen deelnemen. Verschillende respondenten wijzen erop dat je de face-to-face tijd beter zou moeten gebruiken.

Onderzoek van de Sutton Trust tijdens de pandemie laat echter ook zien dat bijna eenderde van lerenden afzag van extra-curriculaire activiteiten door een gebrek aan sociale interactie. Bijna een kwart noemt ‘videoconferencing vermoeidheid’ als een belemmering. Respondenten vrezen verder een verlies aan informele contacten tussen lerenden en medewerkers als er minder tijd op de campus wordt doorgebracht. Met name kansarme lerenden zouden minder mogelijkheden hebben om persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen.

De geïnterviewden maken zich verder zorgen over de digitale kloof. De pandemie heeft ons geleerd dat met name lerenden uit gezinnen met een lager inkomen nog steeds niet altijd geschikte apparaten of internettoegang hebben die nodig zijn om op afstand te studeren. Er was een groep lerenden die de opleiding met een smartphone probeerden te volgen. Lerenden bleken ook lang niet altijd over passende fysieke ruimte te beschikken om geconcentreerd te kunnen leren (krappe ruimtes, weinig ruimte, slechte voorzieningen). Studentenflats, maar ook woningen van ouders/verzorgenden, zijn er bijvoorbeeld niet voor ingericht dat je daar veel tijd doorbrengt. Lerenden zouden op en buiten de campus moeten beschikken om passende ruimtes om online te leren en elkaar te ontmoeten.

De ondervraagden zijn verder van mening dat onderwijsinstellingen die streng selecteren, onvoldoende doen om participatie te verbreden. Deze instellingen zouden veel meer rekening moeten houden met de context van de lerende.  Bijvoorbeeld meer rekening houden met het feit dat veel lerenden tijdens de Coronacrisis minder hebben geleerd dan de bedoeling was. Instellingen zouden ook meer rekening moeten houden van de context van lerenden bij het geven van ondersteuning tijdens de studie.

Daarnaast zouden lerenden na hun initiële studie makkelijker toegang moeten krijgen tot post-initieel onderwijs. Dit geldt met name voor lerenden met lagere inkomens.

EdSurge laat enkele bestuurders en directeuren aan het woord over innovaties die enkele onderwijsinstellingen tijdens de Coronacrisis hebben weten te realiseren. Bij de Utah Tech University heeft virtual reality bijvoorbeeld een impuls gekregen. Bij Elgin Community College zijn ondersteunende diensten, zoals bibliotheken, meer online ingebed in het onderwijs. Anderen zijn meer aandacht gaan besteden aan gemeenschapsvorming.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *