De gevolgen van MOOC’s voor hoger onderwijs

Wat zijn relevante vragen, issues en uitdagingen als het gaat om massive open online courses (MOOC’s)? En welke implicaties hebben MOOC’s voor het hoger onderwijs? Op deze en andere vragen gaat een recent Brits white paper in.

Collega en co-promotor Marco Kalz mailde me het JISC Cetis white paper ‘MOOCs and Open Education: Implications for Higher Education‘ (pdf). De auteurs Li Yuan en Stephen Powell willen met dit paper bereiken dat beslissers in het hoger onderwijs MOOC’s en trends op het gebied van open education beter begrijpen, en na gaan denken over de gevolgen voor hun onderwijsinstellingen. Hiervoor gebruiken zij de theorie van disruptieve innovaties.

Yuan en Powell denken dat MOOC’s een kans bieden om na te denken over nieuwe business modellen rond open education:

This includes the ability to disaggregate teaching from assessment and accreditation for differential pricing and pursuit of marketing activities.

De auteurs beschrijven diverse vragen, issues en uitdagingen rond MOOC’s:

  • Het is onduidelijk wat de marktwaarde van certificering van deze cursussen is. Ook andere business modellen moeten nader uitgewerkt worden. Er moet nog een model ontwikkeld worden om MOOC’s duurzaam te verzorgen.
  • Zijn MOOC’s niet vooral geschikt voor een selecte groep hoogopgeleide digitaal geletterden, die intrinsiek gemotiveerd zijn om zelfsturend te leren?
  • Er zijn vragen op het gebied van didactiek en kwaliteit.

Implicaties voor onderwijsinstellingen zijn dan onder meer:

  • Vanuit de theorie van disruptieve innovatie ligt het voor de hand dat een autonome business unit zich met MOOC’s gaat bezig houden.
  • De Britse regering wil commerciële organisaties toegang geven tot de markt van het hoger onderwijs. MOOC’s moeten ook in dit perspectief worden bekeken.
  • Er zij ook kansen voor vormen van open education die minder traditioneel zijn, en meer gericht op het faciliteren en begeleiden van lerenden.

Yuan en Powell concluderen onder meer:

At a national and international level, new frameworks for HE funding structures, quality insurance and accreditation to support different approaches and models for delivering higher education will be required. Policy makers will need to embrace openness and make education more affordable and accessible for all and at the same time be profitable for the institutions in an open higher education ecosystem.

MOOCs and Open Education: Implications for Higher Education‘ schetst een prima overzicht van dit relatief nieuwe fenomeen. Het eerste deel is inleidend en informatief van aard. De auteurs geven hier onder meer informatie over diverse MOOC-initiatieven. Opvallend genoeg vermelden zij hier ook de Khan Academy en de Peer2Peer University bij.

Vervolgens gaan zij in op motivaties van aanbieders van MOOC’s, en drijfveren van lerenden om deel te nemen aan MOOC’s. Een groot deel van de deelnemers gebruikt MOOC’s bijvoorbeeld om bij te blijven op het vakgebied. Men heeft geen belangstelling voor certificering. Is dat dan uitval?

Daarna verkent men business modellen, waarbij men de MOOC-aanbieders edX, Coursera en Udacity vergelijkt. Na de ‘issues and challenges‘ leggen de auteurs de relatie met de theorie van ‘disruptive innovation‘. Na een overzicht van implicaties volgen conclusies en referenties.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.