De meest opvallende zaken uit de workshops #cviov

Vanmiddag heb ik verschillende workshops tijdens het CvI-congres bezocht. In deze blogpost vat ik de belangrijkste wetenswaardigheden samen. De onderwerpen waren: high impact learning that lasts, datasturing en ‘eduscrum’.

Welkom bij Learning Community HILL Venray

Gilde Opleidingen in Venray innoveert haar Welzijnsopleiding middels High Impact Learning that Lasts (HILL) van prof. Dr. F. Dochy. HILL is een onderwijsconcept bestaande uit zeven bouwstenen om studenten toekomst-proof op te leiden: Urgentie, hiaat & probleem, Zelfmanagement & learner agency, Coöperatie, interactie & coaching, Hybride leren, Actie & kennisdeling, Flexibele leerruimte, Assessment for/as learning. Tijdens een actieve kennisdeling willen wij U meenemen in HILL en ons innovatieproces op opleidings- en teamniveau.Wat zijn good practices en vraagstukken die spelen in uw en onze praktijk? Nieuwsgierig? Door: Gilde Opleidingen.

De vorm was eigenlijk een vraag- en antwoord-sessie. Aanwezigen hadden heel veel vragen.

De volgende zaken vielen mij op.

Enthousiasme van docenten. Een groep van vijftien enthousiaste docenten is gestart. Daarna volgt de rest.
De docenten delen actief en open hun kennis en ervaringen, ook naar andere teams. Dat werkt zeer motiverend.
Er was tijdens de sessie discussie over of deze aanpak wel werkt. Wordt de kracht van direct instruction niet onderschat? Zijn kennistoetsen niet heel belangrijk om de basis te toetsen. Volgens Dochy werkt instructie alleen op de korte termijn.
Bij dit team wordt veel gewerkt met het stellen van vragen, het ontwikkelen van informatievaardigheden en begeleiding.
Je kunt starten met eigen bedachte cases. Maar probeer ook te werken met echte opdrachten uit het werkveld als vertrekpunt voor het leren.
Voldoe je wel aan eisen uit kwalificatiedossiers? Ga bijvoorbeeld uit van rollen in het kwalificatiedoissier.
De invoering van deze aanpak is een transparant proces. Docenten staan heel open voor verbeteringen en veranderingen. Ook van lerenden.
Er is sprake van een rijke feedbackcultuur. Binnen het onderwijs en naar elkaar.
Lerenden fungeren als ambassadeurs. Laat hen aan anderen vertellen hoe dit werkt. Zij hebben ook een actieve rol bij de invoering. Zij nemen de regie voor leren.
Lerenden moeten welk erg wennen aan deze manier van leren.
Pak niet alle bouwstenen tegelijkertijd aan. Voer het met kleine stappen in.

Datasturing in het MBO, wat werkt?

Datasturing in het MBO, hoe start je ermee? Vaak worden mooie beloftes voor de toekomst gepresenteerd, maar hoe ga je die realiseren? De eerste stappen zijn meestal weerbarstig en maken de samenhang tussen allerlei vraagstukken zichtbaar. Op basis van praktijkervaringen bij verschillende de MBO-instellingen geven we denkwijzen en handreikingen om een eigen pilot te starten. Door Kennisnet.

De volgende zaken vielen mij op.

Verschillende doelgroepen kijken op een heel verschillende manier naar datasturing. Als je wat met datasturing wilt doen, moet je die verschillende doelgroepen aanspreken.
Datasturing wil voorspellen en monitoren zodat je gerichter kunt begeleiden. De praktijk is echter weerbarstig. Je moet eerst bijvoorbeeld je data op orde brengen. Wat is bijvoorbeeld stuurinformatie voor teammanagers? Welke begeleiding hebben studenten met een bepaald profiel nodig?
Strategische afwegingen en concrete ervaringen moeten bij elkaar komen omdat het anders tot papieren tijgers of gedemotiveerde mensen krijgt. Stel dus strategische vragen bij pilots (waartoe doe je het, wat moet daadwerkelijk anders gaan).
Grove data geven signalen. Daarna moet je op zoek gaan naar kwalitatieve gegevens. Niet alles wat van waarde is, is meetbaar.
Kijk ook naar de onderliggende waarden bij datasturing. Wat vinden we dat ethisch mag? Onderzoeken moeten, ook binnen mbo-instellingen, ethisch getoetst worden.
Er zijn tot niu toe een beperkt aantal pilots uitgevoerd. Pilot rond intakeproces (Noorderpoort), pilot rond begeleiding ((Nova College, leidde tot professionele gesprekken over vooroordelen ten aanzien van toeleverende scholen). Kans op studiesucces.
Onderzoeken leiden vaak tot specifieke conclusies. Diep in het leerproces. Niet tot algemene conclusies.
Kijk vooral ook naar voorbeeldaanpakken van andere projecten. Wat betreft vraagstellingen, methodieken, manieren van data analyses. Start wel vanuit een concrete vraag.
Zorg ook voor een meetbare vraagstelling. Wanneer is een student ’succesvol?
Laat mensen data analyseren die ook data kunnen analyseren.
Er worden nog steeds vooral pilots uitgevoerd.
Leidt datasturing daadwerkelijk tot een andere praktijk? Dat is de vraag.
We vinden vaak uitkomsten die we al wisten. Maar nu weten we het zeker.
De hooggespannen verwachtingen van tien jaar geleden zijn niet waargemaakt (hype cycle is ook van toepassing op dit onderwerp).

Eduscrum

Voor het onderwijs heeft ICT een pedagogische variant van scrum ontwikkeld. Deze draagt bij tot een andere mindset van studenten. Studenten nemen meer regie in het leren door zichzelf constant te verbeteren en uit te dagen. Door: Friesland College

Het Friesland College (onderdeel mediavormgeving) past ‘scrum’ toe als didactische aanpak.
Aanleiding: praktijk is lerende voor wat je leert? Hoe maak je zichtbaar dat lerenden daadwerkelijk leren? Scrummen helpt daar bij. Lerenden krijgen meer de regie over hun leren.
Authentieke projecten (bijv. van opdrachtgevers) zijn startpunt. Teams worden samengesteld op basis van hun persoonlijke kwaliteiten. De docent fungeert als product owner. Enkele studenten zijn scrummaster. Zorg ervoor dat iedereen scrummaster is geweest. Zorg er ook voor dat lerenden kun kwaliteiten kunnen ontwikkelen, en niet iets dat men al kan.
Een scrumbord wordt gebruikt om het leren te structureren. Je ziet wie wat moet doen.
Gebruik consequent de stand up waar je aan elkaar gaat vertellen wat je gaat doen, wat je hebt gedaan en tegen welke issues je aanloopt.
De product backlog beschrijft de verschillende werkzaamheden. Het project wordt in thema’s en subthema’s verdeeld. Vervolgens wordt aangegeven wat gedaan moet worden. Per sprint bepaal je dan exact wat je moet doen (taken) Bijvoorbeeld: een expert bellen.
Je kunt snel inspelen op veranderingen in het proces.
Voorwaardelijke activiteiten krijgen hoge prioriteit.
Aanvankelijk verloopt deze methode stroef. Je hebt dus een aanlooptijd nodig.
Je moet overeenstemming bereiken over de tijdsinvestering. Daar wordt vaak over onderhandeld.
Studenten vertonen op een gegeven moment minder uitstelgedrag. Ze proberen taken juist sneller uit te voeren.
Studenten realiseren zich ook beter hoe lang een opdracht doorloopt.
Wanneer is iets echt af? Geef een ‘definition of done’. Je hebt als docent een belangrijke taak in het begeleiden van de realisatie van deze definitie.
Definition of fun: hoe kun je zorgen dat je met plezier in je team samenwerkt? Welke regels spreek je binnen het team af? Bijvoorbeeld over afspraak=afspraak of positieve feedback geven. Tijdens het proces worden deze regels niet aangepast. Er wordt wel geleerd van nieuwe projecten.
Leren werken met scrum kost veel tijd. Het is een leerproces op zich.
Algemene vakken kunnen ook geïntegreerd worden bij deze methodiek. Daar is echter minder ervaring mee.
Je moet wel oog hebben voor de individuele ontwikkeling. Geef lerenden desnoods individuele opdrachten om daar zicht op te krijgen.
Het werkt effectief als de docent/begeleider de groep veel ziet.
Het vraag van de docent veel. Je werkt niet lineair. Maar je hoeft niet alles te weten. Je kunt ook collega’s of externen vragen om workshops te verzorgen.
Studenten die moeite hebben om met elkaar samen te werken, leren met elkaar samen te werken omdat duidelijk is wie wat moet doen.
Bij een offline werkwijze heb je minder last van afleiding. Zorg wel dat teams verantwoordelijk zijn voor hun eigen scrumvellen.
Beoordelen vindt plaats doordat de opdrachtgever het resultaat in gebruik neemt. Verder wordt tussendoor door de docent heel veel feedback gegeven.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *