De metaverse is niet dood (maar zit wel in een dal)

Volgens Gartner maken veel nieuwe technologieën een vergelijkbare ontwikkeling door. Eerst is sprake van overspannen verwachtingen, daarna komen ze in een dal van desillusie terecht. Uiteindelijk klimt de technologie uit het dal om productief te worden. De metaverse lijkt op dit moment in een dal te zitten. Schrijf deze ontwikkeling echter niet te snel af.

metaverseDe auteurs van de bijdrage Mentoring meets the Metaverse zien veel potentie in de metaverse voor het verbeteren van de relatie tussen begeleider en lerende. De metaverse zou dan een veilige ruimte bieden voor het opbouwen van vertrouwen, het ontwikkelen van empathie en het bevorderen van authentieke zelfpresentatie, terwijl sprake kan zijn van minder bias en ongelijkheid. Deze technologie geeft begeleiders en lerenden toegang tot een reeks virtuele tools en middelen voor het faciliteren van diepgaande menselijke interacties. Bovendien zou deze technologie mensen met beperkingen meer gelijke kansen en toegang bieden. Deze bijdrage ademt overduidelijk veel optimisme uit.

Dat geldt ook voor Steve Grubbs die veel potentie ziet in de metaverse, vooral in combinatie met AI. Deze combinatie maakt het mogelijk om AI-avatars binnen een virtuele realiteit te gebruiken voor de opleiding van medische professionals zoals verpleegkundigen. Je kunt dankzij deze avatars verschillende patiëntenscenario’s nabootsen, en de verpleegkundigen een veilige, gecontroleerde omgeving bieden waar zij vaardigheden kunnen oefenen en verbeteren. Het uiteindelijke doel is om het leren toegankelijker en plezieriger te maken, om kwalitatief hoogstaand opleiden op grote schaal mogelijk te maken, en om beter opgeleide professionals in de zorg te krijgen.

De metaverse heeft volgens Aneesh Kulkarni de potentie te zorgen voor meer betrokken werknemers, een betere klantenservice, betere praktijken op het gebied van veiligheid en een efficiëntere bedrijfsvoering. Opleidingsmanagers zijn volgens hem in staat werknemers virtueel te bereiken zonder de kosten en de beperkingen van het reizen naar de locatie en door meer mogelijkheden te bieden voor leren in groepen en samenwerking in teams. Het gebruik van VR-training in bedrijven levert unieke data op die niet beschikbaar is via traditionele leermethoden. Deze gegevens kunnen inzicht bieden in zaken als medewerkersbetrokkenheid, bekwaamheid en de effectiviteit van trainingen. VR-training kan tot 40 datapunten per seconde registreren over onderwerpen zoals oogbewegingen en behoud van kennis. De data die uit deze ervaringen wordt verzameld, kan werkgevers helpen een vollediger beeld te krijgen van de vorderingen van hun werknemers en van de tekorten op het gebied van vaardigheden die moeten worden aangepakt. De metaverse belooft daarbij te zorgen voor meer onderlinge verbondenheid, meer betrokkenheid en betere prestaties van werknemers. Aldus Kulkarni.

Een aantal andere auteurs onderstreept in artikelen van meer recente datum echter dat de metaverse zich in een dal bevindt, en verklaart deze technologische ontwikkeling zelfs voor ‘dood’.

Volgens Josh Rush heeft de technologie sector fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van de metaverse, maar zijn de hoge verwachtingen waargemaakt en is de metaverse vooralsnog niet breed geadopteerd. Miljardeninvesteringen -met name van Meta, het moederbedrijf van o.a. WhatsApp en Instagram- en beloftes over de revolutionaire impact van de metaverse hebben niet geresulteerd in een sterke toename van het gebruik. Desalniettemin kunnen de onderliggende technologieën zoals VR en interactieve virtuele werelden nog steeds waarde bieden. De metaverse is volgens Rush getypeerd als “een rage” of een “mislukt pseudo-technologisch experiment dat niemand echt wil”. Veel van deze beroering had volgens hem voorkomen kunnen worden door de metaverse – of virtuele werelden – te behandelen als elk ander product, een product dat gebaseerd is op een eerder vastgestelde behoefte, met als doel eerder onoplosbare problemen op te lossen, of op een manier die superieur was aan de bestaande alternatieven. De metaverse werd echter behandeld als een “nice-to-have” in plaats van een oplossing. Als de metaverse wil overleven, dan moeten we deze technologie volgens Rush gaan zien als een middel om nieuwe toepassingen en nieuwe plaatsen om te leven, te werken en te spelen, te bouwen. Het succes van de metaverse is afhankelijk van ervaren nut en noodzaak, in plaats van overdreven hooggespannen verwachtingen.

Ed Zitron is uitgesproken negatief. Zijn bijdrage wordt zelfs geïllustreerd met een grafsteen. Hij verklaart de metaverse voor mislukt en door het bedrijfsleven verlaten. De met veel bombarie omgeven visie van Mark Zuckerberg kon volgens Zitron het tij niet keren door het ontbreken van een helder uitgestippeld product en visie. De aandacht van de tech-sector verschoof naar de veelbelovende generatieve AI, en daarmee was de ondergang van de metaverse volgens de auteur een feit. Veel bedrijven haastten zich om metaverse-producten te lanceren, maar het gebruik bleef achter bij de overspannen verwachtingen. De hype leidde tot verlies van banen en verspilde miljarden. Volgens Zitron richt zelfs Zuckerberg zich nu meer op (generatieve) AI. Deze aftocht uit de metaverse kun je volgens de auteur interpreteren als een scherpe kritiek op diens leiderschap, en zou moeten leiden tot introspectie binnen de venture capital-industrie.

Er gaat op dit moment onmiskenbaar veel meer aandacht uit naar generatieve AI-toepassingen zoals ChatGPT of MidJourney dan naar de metaverse. Het feit dat Meta zich nu sterk richt op generatieve AI zegt echter niets over de toekomst van de metaverse. Het bedrijf zou oliedom zijn als men generatieve AI links zou laten liggen. De metaverse kan nog steeds een succes worden als blijkt deze omgeving gebruikers bijvoorbeeld in staat stelt om beter met elkaar online samen te werken, samen te leren en samen te spelen. Gebruikersgemak is naast ‘bewezen nut’ een kritische succesfactor. Overspannen verwachtingen helpen niet. Wel experimenten, evaluaties en een gezonde dosis nuchterheid.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *