De mythe van het verminderde concentratievermogen

Je leest en hoort regelmatig dat mensen in toenemende mate moeite zouden hebben om zich gedurende langere tijd te concentreren. Onze aandachtsspanne zou steeds korter worden. Bij het ontwikkelen van leertrajecten zouden we daar rekening mee moeten houden. Het blijkt echter onzin te zijn dat ons concentratievermogen vermindert.

mind reading
Foto: geralt, Pixabay

Dat blijkt uit een al wat ouder, maar nog steeds lezenswaardig artikel van de BBC-journalist Simon Maybin. Hij heeft zich verdiept in de bewering dat mensen zich in de loop van de decennia steeds minder goed kunnen concentreren. Wat blijkt? De meeste beweringen zijn gebaseerd op een Microsoft-rapport. In dit rapport wordt verwezen naar een bron genaamd ‘Statistic Brain’. Statistic Brain baseert zich volgens Maybin op nogal vage bronnen. Hij heeft contact opgenomen met deze bronnen, maar heeft geen onderzoek kunnen vinden dat de betreffende bewering onderbouwt. Je kunt dit vergelijken met de zoektocht van Pedro de Bruyckere naar bewijs voor het bestaan van de leerpiramide.

Onderzoekers stellen ook dat het vrij zinloos is om algemene uitspraken te doen over het concentratievermogen. Hoeveel aandacht we aan een taak besteden, hangt af namelijk af van de aard van de taak. Daarnaast is het concentratievermogen persoonsafhankelijk. Aanhangers van het idee van de korter wordende aandachtsspanne verwijzen daarbij naar steeds korter wordende scenes in films. Volgens onderzoekers laat dit echter alleen maar zien dat filmmakers beter zijn geworden in hun pogingen om onze aandacht te trekken.

In artikelen over een verminderd concentratievermogen wordt ook vaak verwezen naar de goudvis. Er blijkt volgens Maybin echter onderzoek te zijn gedaan waaruit blijkt dat goudvissen ook geen korte aandachtsspanne hebben.

Feit is wel dat we veel worden afgeleid door apparaten en applicaties die daarvoor bewust ontworpen blijken te zijn.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *