Digitale afleiding neemt toe (en wat is reden nr. 1?)

Onderzoek van de Universiteit van Nebraska laat zien dat studenten mobiele technologie in toenemende mate gebruiken voor niet-onderwijs doeleinden. En ze zijn  niet van plan daarmee te stoppen.

SmartphoneDe onderzoekers hebben onderzoek gedaan onder 675 studenten (eerstejaars, maar ook ouderejaars) van colleges in 26 staten. Deze groep is niet representatief voor alle lerenden. De uitkomsten van de studie zijn echter opvallend:

 • Studenten raadplegen hun smartphones en andere digitale apparaten gemiddeld meer dan 11x per dag, vaak gedurende langere tijd.
 • Studenten besteden naar schatting gemiddeld 20% van de lestijd aan activiteiten die niets met onderwijs te maken hebben. In vergelijking met een studie uit 2013 is het gebruik toegenomen. Van de vier jaar studietijd besteden ze 2/3 schooljaar aan afleidende activiteiten. Elf procent van de onderzochte studenten besteedt zelfs meer dan 50% van de onderwijstijd aan niet-onderwijsdoeleinden.
 • Studenten zijn zich ervan bewust dat deze afleiding ten koste kan gaan van studieprestaties. Maar zij zijn niet van plan hun gedrag te veranderen. Dertig procent van de respondenten denkt wel degelijk in staat te zijn om te multi-tasken. Dertien procent meent dat de voordelen van het gebruik van digitale apparaten voor niet-onderwijsdoelen opwegen tegen de nadelen. Het verlangen om verbonden te zijn, weegt zwaarder.
 • ‘Saaie lessen’ is de belangrijkste reden om devices tijdens het onderwijs te gebruiken.
 • Studenten zijn massaal tegen een verbod van het gebruik van mobiele technologie.

Volgens de onderzoekers zou dit moeten leiden tot de volgende acties:

 • Studenten leren meer effectieve strategieën voor focus en zelfcontrole.
 • Docenten gaan aan de slag met nieuwe manieren van onderwijs, waarbij studenten actief betrokken zijn bij het onderwijs.

Mijn opmerkingen:

 • Mensen zijn volgens mij slechte ‘schatters’ van hun eigen gedrag. Mogelijk zouden de uitkomsten nog dramatischer zijn als men gedrag had geregistreerd.
 • Een device gemiddeld elf keer per dag gebruiken is m.i. niet veel. Ik had verwacht dat deze studenten veel vaker hun smartphone of tablet zouden raadplegen.
 • Hoeveel van de lestijd is effectieve lestijd? Raadplegen studenten hun smartphone tijdens effectieve leeractiviteiten? Of terwijl de docent bezig is zijn laptop op te starten? Dat maakt wel wat uit. Maar verder is overduidelijk dat de afleidende effecten van mobiele technologie negatief van invloed zijn op leerprestaties, met name van moeilijk lerenden.
 • We hoeven de meeste studenten niet bewust te maken van de risico’s van afleiding. We moeten hen wel leren te focussen.
 • Het gebruik van activerende didactiek en andere manieren om betrokkenheid te bevorderen, zijn belangrijk maar m.i. niet afdoende. Maak afspraken met studenten over het gebruik en niet-gebruik van smartphones, en spreek af wat de gevolgen zijn van het niet-nakomen van afspraken. Las eventueel korte sociale media-pauzes in.
 • Het verbieden van smartphones werkt vaak averechts.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.