Digitale vaardigheden blijven achter bij AI-ontwikkelingen

De invloed van artificiële, kunstmatige, intelligentie (AI) op arbeid zal steeds verder toenemen. De verwachting is dat banen zullen verdwijnen, nieuwe banen zullen ontstaan en dat bestaand werk zal veranderen. Een recent Brits rapport laat zien dat veel meer moet gebeuren om werknemers hierop voor te bereiden. Professionalisering en leiderschap zijn sleutelwoorden.

ZDNet besteedde eind december 2020 aandacht aan dit rapport. De titel van de bijdrage, AI will take away lots of jobs. And we are nowhere near ready to replace them,is nogal tendentieus. Er zullen immers zeker niet alleen banen verdwijnen dankzij AI.

Het rapport is geschreven door leden van het Britse Hogerhuis. Zij vrezen dat Groot-Brittannië achterop raakt omdat werknemers lang niet altijd over noodzakelijke digitale vaardigheden beschikken. De Britse overheid zou maatregelen moeten nemen die er toe bijdragen dat werknemers de mogelijkheid hebben

to reskill and retrain, to be able to adapt to the changing labor market that AI is bringing about.

Microsoft schat volgens ZDNET dat slechts 17% van de Britse werknemers over noodzakelijke digitale vaardigheden beschikt. Wereldwijd gaat het om 38% van de werknemers. Leidinggevenden en werknemers geven in meerderheid ook aan dat sprake is van een tekortkomingen ten aanzien van digitale vaardigheden (zelfs van basisvaardigheden).

De Britse overheid heeft de afgelopen jaren weliswaar geïnvesteerd in een programma om Britse inwoners verder te bekwamen. Volgens de Britse ‘lords’ gaat dat echter niet ver en snel genoeg:

The pace, scale and ambition of the scheme does not match the challenge facing many people working in the UK

AI is daarentegen binnen elke sector in opmars. De investeringen in AI zijn volgens het rapport in vijf jaar tijd toegenomen van 245 miljoen pond naar 1,3 miljard pond.

Een hoogleraar computerwetenschappen aan de Universiteit van Oxford onderstreept dat het niet alleen gaat om AI, maar om digitalisering in het algemeen. Hij stelt ook dat banen die nieuw ontstaan dankzij AI, niet noodzakelijkerwijs op dezelfde plaats gecreëerd worden waar banen dankzij AI verloren gaan.

Volgens het rapport is de laatste jaren veel aandacht besteed aan de ethische kant van AI. De samenstellers van het rapport wijzen echter ook op de noodzaak om de ethische kaders in de praktijk om te zetten. Transparantie wordt essentieel genoemd om het vertrouwen van het publiek in AI te verstreken. Op dit moment staat schijnbaar slechts 28% van de mensen positief ten opzichte van AI.

Daarvoor is ook leiderschap nodig. De overheid zou bijvoorbeeld over een Government Chief Digital Officer moeten beschikken. De laatste jaren is echter onvoldoende werk gemaakt van leiderschap op dit terrein.

Ondanks deze tekortkomingen staat Groot-Brittannië schijnbaar derde op een wereldwijde AI-index. Dat komt o.a. door de sterke positie op het gebied van onderzoek. Als het gaat om ‘ontwikkeling’ neemt het Verenigd Koninkrijk plaats elf in. De vrees bestaat ook dat de Brexit bijdraagt aan het vertrek van AI-talent.

Het afgelopen jaar is menig werknemer, ook in het onderwijs, noodgedwongen al doende meer bekwaam geworden op het gebied van digitalisering. Tijdens het verzorgen van virtuele klassen en webinars ervaar ik echter aan den lijve dat deelnemers nog steeds weleens tekort schieten op het gebied van digitale vaardigheden. Onlangs vroeg een deelnemer “Hoe doe ik dat?” toen ik zei: “Ga naar www.menti.com”.

Ik herken dan ook de noodzaak om te investeren in meer deskundigheid op het gebied van digitale vaardigheden in het algemeen en AI in het bijzonder. Volgens mij kan de werkdruk van medewerkers ook verminderen als zij meer bekwaam zijn in het gebruik van digitale technologieën die in toenemende mate binnen het werk worden gebruikt.

De Open Universiteit biedt bijvoorbeeld verschillende cursussen aan op het gebied van AI en digitalisering. Check ook het aanbod op het gebied van blended en online leren.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.