Drie belangrijke trends die de ‘ed tech’ industrie beïnvloeden

Ik besteed regelmatig aandacht aan trends op het gebied van ’technology enhanced learning’. Deze ontwikkelingen raken meestal onderwijsinstellingen, opleidingsinstituten en de L&D-functie. Natalie Schwartz beschrijft drie belangrijke trends die vooral bedrijven raken die leertechnologie ontwikkelen en aanbieden. Volgens mij is het ook belangrijk dat de ‘vraagkant’ kennisneemt van deze trends.

Het vliegwiel effect

Bedrijven die onderwijsinstellingen helpen bij het opzetten en onderhouden van online programma’s, zijn bezig met het aantrekken van meer lerenden. 2U biedt bijvoorbeeld meer diverse, en ook kortere, online programma’s aan. Zij hebben voor veel geld edX overgenomen. In één klap heeft 2U hierdoor 41 miljoen lerenden erbij gekregen die benaderd kunnen worden om zich in te schrijven voor het betaalde aanbod van 2U. Coursera werkt er ook aan om lerenden te bewegen zich vaker in te schrijven voor betaald aanbod. Meer inhoud en ‘credentials’ trekken meer individuen en instellingen aan. Daardoor gaan onderwijspartners van Coursera weer meer inhoud creëren. Bedrijven als 2U en Coursera proberen hierdoor de kosten te verlagen om lerenden te werven. Dat vergroot weer het concurrerend vermogen.

Verdringing van traditioneel (hoger) onderwijs

Bedrijven zoals Coursera en 2U vormen volgens Schwartz langzamerhand een bedreiging voor traditioneel (hoger) onderwijs. Als gevolg van de pandemie is het aantal inschrijvingen bij bijvoorbeeld community colleges -vergelijkbaar met regionale opleidingen centra- fors afgenomen. Mensen kiezen er nu relatief vaker voor een baan, in plaats van een opleiding. Vervolgens gaat men werk combineren met kortere, alternatieve, programma’s. Lerenden kiezen dan voor programma’s die zij sneller en met een arbeidsrelevant certificaat kunnen afronden. De programma’s van aanbieders als Coursera zijn meer betaalbaar en flexibel dan het reguliere onderwijs. Nota bene: in ons land wordt het regulier onderwijs hiertegen (vooralsnog?) beschermt door wetgeving en (grotendeels) publieke financiering.

Inspelen op opleiden gefaciliteerd door werkgever

Verschillende edtech-bedrijven werken in toenemende mate samen met bedrijven om werknemers op te leiden. Een bedrijf als Udemy heeft in een jaar tijd de inkomsten, afkomstig uit dergelijke trajecten, met 16% zien stijgen. D2L helpt in toenemende mate bedrijven om werknemers op te leiden. Met D2L Wave wil men werknemers in contact brengen met online programma’s van deelnemende onderwijsinstellingen.

Dergelijke gecertificeerde programma’s zijn kortlopend, gericht op afgebakende vaardigheden en relatief goedkoop.

Samenvattend

  • De belangstelling voor gecertificeerde en kortlopende programma’s neemt toe. Deze programma’s zijn zeer relevant voor de beroepspraktijk (nadruk op vaardigheden).
  • Het zijn vooral commerciële platforms die zich hier mee bezig houden. Reguliere onderwijsinstellingen bieden vooral inhoud en services via deze platforms aan.
  • Van business-to-consumer naar business-to-business: commerciële platforms krijgen steeds vaker bedrijven als klant, in plaats van individuele lerenden.
  • In de VS gaat dit ten koste van deelname aan regulier onderwijs. Als dat het geval is, hebben veel onderwijsinstellingen met de participatie in MOOC-platforms zo’n tien jaar geleden een Paard van Troje binnengehaald.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *