Durf jij leren te faciliteren? #ele13

Het bestaande onderwijssysteem is veelal onvoldoende in staat lerenden daadwerkelijk te motiveren. In feite geldt dat ook voor bedrijfsopleidingen. Evenals het waarderen van verschillende vormen van leren, waarbij vooral gekeken wordt naar output. Daarom werd tijdens het nationale e-learning event de vraag gesteld: faciliteren van leren…Durf jij het aan?

Het nationale e-learning event startte vanochtend met twee keynotes. Dale Stephens ging, net als tijdens de Onderwijsdagen 2012, in op 'Hacking the Education'. Hij schetste het beeld dat jongeren vandaag de dag diploma's hebben, en toch relatief vaak werkloos zijn of laagopgeleid werk doen. Het onderwijs kost daarentegen veel geld, terwijl je volgens Stephens twijfels kunt hebben bij de effectiviteit. Zesendertig procent van de universitaire studenten blijken na hun studie geen ontwikkeling doorgemaakt te hebben op het gebied van belangrijke bekwaamheden, zoals kritisch denken. Daarom heeft hij, zoals hij ook vertelde tijdens de Onderwijsdagen, een initiatief gestart waar jongeren bekwaamheden kunnen leren buiten formele opleidingsinstituten om: UnCollege. Stages, vrijwilligerswerk en een buitenlandse reis maken hier deel van uit. Net als het definiëren van je eigen 'standards of excellence'. Zijn persoonlijke ervaring lijkt daarbij leidend te zijn.

Om succesvol te zijn, concludeerde Stephens, is leren belangrijk maar school minder. De functies van de universiteit en hogeschool worden steeds vaker door alternatieve initiatieven overgenomen. Massive Open Online Courses, Open Courseware en de Khan Academy zijn daarbij ook belangrijk, al leer je niet van uitsluitend kennis. Platforms als open study en Quora zijn meer gericht op interactie, gemeenschapsvorming en netwerken. Die elementen zijn volgens hem van belang voor leren. Je ziet die kenmerken ook terug in zogenaamde Bootcamps. Juist vanwege die communityvorming zijn universiteiten erg populair. Steeds vaker maken internettechnologieën communityvorming mogelijk. Dat geldt ook voor je profilering. Dat was oorspronkelijk ook een belangrijke taak die door internettechnologie wordt vervangen. Tenslotte zijn ook alternatieve vormen voor diplomering in opkomst, zoals Degree.com en portfolioinitiatieven. Laten zien wat je hebt gepresteerd, zal de traditionele manier van beoordelen vervangen omdat steeds meer data over prestaties beschikbaar komt.

Stephens is een typisch voorbeeld van een intrinsiek gemotiveerde, slimme, jongere, met stimulerende ouders die over voldoende financiële middelen beschikken. Dergelijke jongeren kunnen veel individuele vrijheid aan, en zijn in staat om buiten gevestigde onderwijssystemen te leren. We moeten ons echter realiseren dat deze aanpak niet voor alle jongeren zal werken. Tijdens de discussie werd dat ook benadrukt. Hans de Zwart stelde bijvoorbeeld dat het onderwijs in ons land veel meer een 'egalitaire' functie heeft, terwijl het in de VS veel meer een zaak is van 'ieder voor zich'. Prima,dus, om dergelijke initiatieven naast het bestaande onderwijs te hebben (maar niet in plaats van). Dat is in feite ook waar Stephens voor pleitte, ook al noemde hij 'unschooling' superieur aan openbaar (Amerikaans) onderwijs. Los daar van zou ook binnen het bestaande onderwijs meer ruimte moeten zijn voor individuele talenten, passies en nieuwsgierigheid.

Stefaan van Hooydonk, decaan van de Philips Lighting University, is verantwoordelijk voor intern leren en voor klantentraining. Deze academie maakt onderdeel uit van marketing. Marketing power vindt hij belangrijk voor kennis delen. Hij stelde dat de introductie van LED verlichting, bijvoorbeeld, leidde tot de noodzaak om sneller te leren. Van Hooydonk vertelde hoe Philips Lighting University leren faciliteert. Nieuwe manieren van leren zijn meer medewerkergedreven, resultaat gericht (output), just in time en continu van aard. Performance support is voor ervaren medewerkers belangrijker dan 'formeel' leren.

Performance support is echter vaak niet de bevoegdheid van de L&D-afdeling. Bij Philips Lighting hebben ze certificering geplaatst tussen formeel leren en performance support. Certificering is echter cursusonafhankelijk, maar wel gericht op output. Veel mensen zakken voor beoordelingen, en krijgen vervolgens veel faciliteiten om te leren. Er is veel overlap wat betreft deze faciliteiten. Volgens Van Hooydonk is dat niet erg omdat lerenden verschillende voorkeuren hebben voor content. Beoordelingen worden uitgedrukt via badges. Op het gebied van LED certificering zijn in een jaar tijd bijvoorbeeld meer dan 23000 certificaten op drie niveaus uitgereikt. Hij heeft ook gemeten dat de productiviteit op het gebied van LED is toegenomen, en dat de verkoop van deze verlichting sterk is toegenomen.

Sales trainingen worden blended opgezet, waarbij blijkt dat Philips trainers beter worden gewaardeerd dan externe trainers. 'Het is één van ons'. Volgend jaar gaat men ook vaardigheden certificeren (denk aan verkoopvaardigheden). Daarbij zal men 360 graden feedback gebruiken.

Van Hooydonk gaf aan geen leermanagement systeem te gebruiken. Google en YouTube zijn belangrijker. Het gaat om hele korte boodschappen bij content. En om video. Het gaat volgens hem om Speed to Knowledge. De bedrijfsacademy moet dat faciliteren en versnellen. Van Hooydonk stelt dat het voeren van campagnes, het zetten van key performance indicatoren en het creëren can een Wow-gevoel daarbij erg belangrijk zijn.

Van Hooydonk eindigde met enkele ideeën. Zo neemt hij amper learning specialisten aan, maar vooral creatieve en kwalitatief goede projectmanagers om mensen op te leiden. Ook benadrukte hij het belang van micro-learning en decentrale content creatie. 'Proof of Knowledge' vindt hij belangrijker dan kennisaquisitie.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.