Een nieuwe culturele revolutie in China (nu op het gebied van technologie)?

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw vond in China de Culturele Revolutie plaats. Deze campagne heeft miljoenen Chinezen het leven gekost. Volgens Donald Clark vindt op dit moment weer een soort culturele revolutie plaats, maar nu op het gebied van nieuwe technologie.

De Culturele Revolutie van 1966 tot 1976 kenmerkte zich door het uitschakelen van politieke tegenstanders van Mao Zedong en ideologische zuivering. Vele intellectuelen werden toen naar het platteland verbannen om daar verplicht te gaan werken als landarbeider. Volgens Wikipedia heeft deze “revolutionaire campagne” geleid tot de gewelddadige dood van tussen de 1,7 en 8 miljoen mensen.

Sinds die tijd is er veel veranderd in China. Het land is uitgegroeid tot een supermacht. Het economisch beleid bestaat uit een mix van socialisme en kapitalisme. Een deel van de bevolking heeft veel welvaart gekregen, ook al leeft een ander deel -met name op het platteland- nog in armoede. De economische groei heeft er toe geleid dat China samen met de VS de grootste vervuiler is. Minderheden zoals de Oeigoeren worden onderdrukt. Ook is sprake van een zeer autoritair bewind dat een hoge mate van controle uitoefent en geen tegenspraak duldt.

Donald Clark illustreert dat deze hoge mate van controle grote gevolgen heeft voor de technologische sector, inclusief ‘ed tech’-bedrijven.

  • De Chinese overheid heeft grote bedrijven als Alibaba aan banden gelegd om te voorkomen dat zij een te grote machtspositie krijgen. Deze bedrijven moesten ook forse boetes betalen.
  • Het is niet mogelijk om in China in Bitcoins te handelen.
  • Een wet ’ter bescherming van minderjarigen’ leidt sinds juni tot een strenge aanpak van het gebruik van sociale media. Minderjarigen mogen bijvoorbeeld maar 40 minuten per dag op sociale media actief zijn. Ook zijn sociale media volgens Clark tussen 22 uur en 6 uur niet bereikbaar. Jongeren moeten ook eerst een educatieve activiteit uitvoeren voordat zij voor hun plezier gebruik kunnen maken van sociale media.
  • Online gaming is sterk aan banden gelegd. Zo mogen jongeren op werkdagen niet gamen. Ook oefent men censuur uit op de inhoud van games.
  • De online tutoring sector is sterk aan banden gelegd. In 2019 was het Chinese Squirrel nog één van de sponsoren van de Online Educa. Inmiddels is deze sector volgens Donald Clark gedecimeerd. Private bedrijven zijn verboden, buitenlandse bedrijven worden streng gereguleerd en het gebruik van non-profit vormen van online tutoring wordt beperkt (bijvoorbeeld niet in het weekend of tijdens vakanties).
  • Het gebruik van internet wordt op een geavanceerde manier gemonitord.

Clark merkt hierbij op dat de Chinese overheid in feite doet waar “so-called liberal and progressive people” al langer voor pleiten (schermtijd reduceren, minder gamen, private begeleiding aan banden leggen omdat dit ten goede komt aan de rijken).

We should use the Chinese clampdown to reflect on what we in the liberal, democratic world really want here.

Mijn opmerkingen

  • Pas op met historische vergelijkingen. De beschreven maatregelen van de Chinese regering hebben niet geleid tot miljoenen doden. De huidige Chinese overheid treedt autoritair en dictatoriaal op ten opzichte van de technologische sector. Ze hebben binnen deze sector echter nog geen letterlijk bloedbad aangericht.
  • Het maakt nogal wat uit of besluiten op een democratische manier worden genomen of niet.
  • Er zijn inderdaad heel wat progressieve mensen -inclusief ikzelf- die ervoor pleiten om de macht van ‘big tech’ aan banden te leggen of om te bevorderen dat jongeren minder tijd online besteden. Daar zijn ook goede redenen voor. Maar ik ken geen progressieve mensen die pleiten voor censuur op de inhoud van games (neo-nazi inhoud en harde porno uitgezonderd).
  • Je kunt bepaalde doelen op verschillende manieren bereiken. Donald Clark besteedt hier geen aandacht aan. Voorbeeld: progressieve mensen met kritiek op private begeleiding pleiten vooral voor meer begeleiding door regulier onderwijs.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *