Enkele gedachten na meerdere weken online ‘coronaonderwijs’

Nadat scholen en opleidingsinstituten enkele weken geleden massaal een alternatief moesten bedenken voor hun reguliere onderwijs, heb ik me afgevraagd of de zeer snelle adoptie van online leren op de langere termijn niet ook averechts kan werken. De afgelopen tijd heb ik uitgebreid hierover nagedacht. In deze blogpost wil ik enkele gedachten met jullie delen.

  • Je leest fragmentarisch over positieve, minder positieve en ronduit negatieve ervaringen met het online ‘coronaonderwijs’. Minder positieve en negatieve ervaringen zijn negatief van invloed op de acceptatie van online en blended learning (op de lange termijn). Er is echter voornamelijk sprake van anekdotisch bewijsmateriaal. We hebben geen goed beeld over hoe online leren binnen verschillende scholen en opleidingsinstituten wordt ingezet, en in welke mate deze aanpakken bijvoorbeeld voldoen aan principes van een effectieve didactiek. Tegelijkertijd is de animo om nu te participeren in een onderzoek waarschijnlijk gering.
  • Experts op het gebied van online en blended learning benadrukken op zich terecht dat het ontwerpen van deze manieren van leren, en het ontwikkelen van online en blended cursussen en lessen, veel tijd, energie en deskundigheid vergt. Ik heb echter soms de indruk dat men het ontwerpen en ontwikkelen van online en blended learning als een Sisyphus-werk voorstelt. Dat is ook negatief van invloed op de acceptatie. Bij online leren besteed je echter -als het goed is- meer tijd aan het ontwikkelen, maar minder tijd aan de uitvoering. Het is aan te bevelen om de komende tijd eens substantieel hier in te investeren. Bijvoorbeeld door deze cursus te volgen waarin je een ontwerp maakt (en er feedback op krijgt).
  • Ik lees regelmatig dat online leren veel belastender is dan face-to-face leren. En dat je niet mag verwachten dat lerenden online net zoveel tijd investeren in het leren dan face-to-face. Dit argument werkt eveneens negatief voor de acceptatie van blended en online leren. Dit zou immers betekenen dat je, bijvoorbeeld, een bacheloropleiding niet op een gelijkwaardige manier in drie jaar tijd kunt afronden. Open Universiteiten laten m.i. zien dat dit niet het geval hoeft te zijn. Ja, studenten doen daar langer over hun studie. Maar dat komt vooral doordat men werk, gezin en studie moet combineren, en per week minder tijd kan investeren in de opleiding. Je moet echter niet heel veel live online sessies in je ontwerp inbedden.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord