Frequente inzet ICT beter dan sporadische inzet (#in)

Hoe frequenter leerkrachten ICT in het onderwijs gebruiken, des te groter de voordelen voor het leren van lerenden. Met andere woorden: als je ICT inzet, doe dat dan frequent en niet sporadisch.

Dat blijkt volgens David Nagel uit een recent Amerikaans onderzoek. Daarbij valt op dat het niet uitmaakt of een docent meer of minder ervaren is in het lesgeven. Onder frequent gebruik verstaat men: meer dan 30% van de onderwijstijd.

Docenten die meer frequent gebruik maken van technologie hebben ook meer aandacht voor de ontwikkeling van zogenaamde 21st century skills als creativiteit, kritisch denken en zelfsturend vermogen. Opvallend is wel dat in het onderzoek vooral is gekeken naar de perceptie van leerkrachten en schoolleiders.

Schoolleiders en docenten verschillen overigens sterk wat betreft tevredenheid over de ondersteuning die onderwijsgevenden krijgen. Schoolleiders beoordelen deze in het algemeen als voldoende, docenten zijn veel kritischer. Opvallend is ook de bevinding:

Further, administrators seemed more optimistic about how well new technologies are received by teachers. Sixty-nine percent reported that they believe teachers are supportive or enthusiastically supportive of the use of new technologies, but a smaller majority of teachers themselves–57 percent–reported being so.

De onderzoekers beschouwen de rol van de docent als cruciaal, als het gaat om de zinvolle inzet van technologie voor leren en de ontwikkeling van 21st century skills:

modeling their confidence with technology, guiding young minds toward constructive educational purposes and teaching students the tried and new skills for college and career readiness in a competitive world.

De aanbevelingen voor docenten hebben overigens een hoog 'open deur gehalte'.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord