Gaan MOOCs ten koste van business schools?

Ik geloof niet dat massive open online courses ten koste gaan van reguliere universiteiten. Maar wat zullen de gevolgen zijn van MOOCs voor de commerciële business schools?

Benjamin Franklin statue in front of College Hall.JPG
“Benjamin Franklin statue in front of College Hall” by Original uploader was MatthewMarcucci at en.wikipedia – Originally from en.wikipedia. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons.

Reguliere universitaire opleidingen hebben vermoedelijk weinig te duchten van MOOCs, zolang diploma’s van groot belang blijven voor het verkrijgen van goed betaald werk en MOOCs niet op dezelfde manier maatschappelijk gewaardeerd worden. Maar geldt dat ook voor post-initiële opleidingen zoals de dure MBA-opleidingen van commerciële business schools?

Gayle Christensen en haar collega’s denken van niet. Zij stellen namelijk dat degenen die nu deelnemen aan de gratis MBA’s een hele andere doelgroep vormen dan de studenten die zich voor veel geld inschrijven bij de traditionele elitaire business schools. Zij baseren deze conclusie op een analyse van data van meer dan 875.000 deelnemers aan negen MOOCs van de business school van de universiteit van Pennsylvania.

Daaruit blijkt dat deze business school met MOOCs drie nieuwe doelgroepen bereikt:

  • Lerenden uit het buitenland, met name uit ontwikkelingslanden (die normaliter geen toegang hebben tot een MBA).
  • Hoogopgeleide migranten, waarvan een relatief groot deel werkloos is.
  • Ondervertegenwoordigde Amerikaanse minderheden.

Daar waar de dure MBA-programma’s vooral blanke, Amerikaanse, hoog opgeleiden bereiken, zijn de MOOCs op het gebied van business administration veel diverser samengesteld. De auteurs stellen daarom dat de MOOCs een rijk wervingskanaal kunnen zijn voor de commerciële opleidingen.

Zij stellen daarbij echter ook dat MOOCs naar verhouding minder vrouwen bereiken dan commerciële MBA-programma’s dat doen. Met name buitenlandse MOOC-deelnemers zijn naar verhouding vaak mannelijk.

Verder adviseren zij de reguliere MBA-opleidingen om goed te kijken naar de motivatie van MOOC-deelnemers. Slechts een minderheid neemt hier aan deel om een certificaat te behalen. Daarom zouden MOOC-aanbieders eerder moeten gaan werken met maandelijkse inschrijvingen (tegen betaling) of met een freemium-model waarbij lerenden tegen betaling extra services krijgen.

Eerlijk gezegd denk ik dat degenen die nu deelnemen aan de dure MBA’s dat doen vanwege de status, het civiel effect en omdat zij het kunnen betalen. Ik verwacht niet dat degenen die nu aan de betreffende MOOCs deelnemen, snel zullen doorstromen naar een commerciële MBA-opleiding. Vanwege de afstand en met name vanwege de kosten. En ik verwacht niet dat de MOOCs snel hetzelfde civiel effect en dezelfde status zullen hebben als de reguliere MOOCs.

Desalniettemin is het mooi dat kennis van de business schools dankzij deze MOOCs breder beschikbaar komt voor professionals die bij willen blijven op dit vakgebied.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Een reactie

  1. Wilfred, helemaal eens met het volstrekt over rated belang van MOOC’s. Grappig dat je het verschil mannen en vrouwen er bij betrekt. In de eerste editie van de Link (magazine voor onderwijslogistiek) plaatsen wij deze innovatie in een historisch perspectief en wij weten dat resultaten uit het verleden …. en aan de andere kant is geschiedenis de door kijk naar de toekomst. Kortom boeiende tijden in het hoger onderwijs (of zouden MOOC;s juist moet downsizen)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord