Gaat learning analytics de verwachtingen waarmaken?

James Hodgkin, hoofd learning analytics van het Britse Jisc, gelooft dat learning analytics data governance in het (hoger) onderwijs kan verbeteren. Hij typeert learning analytics als een culturele verandering, en niet zo zeer als een technisch project.

Onderwijsinstellingen moeten zich over allerlei zaken verantwoorden zoals over studieresultaten en welzijn van studenten. Learning analytics kan volgens Hodgkin helpen de vereiste volwassenheid op het gebied van gegevensbeheer te ontwikkelen om de uitdagingen die hiermee gepaard gaan aan te pakken. Dankzij learning analytics kunnen onderwijsinstellingen het fundament leggen voor een data-ecosysteem dat de werkdruk vermindert, de zichtbaarheid vergroot, lerenden helpt betere resultaten te behalen en docenten helpt hun werk effectiever te doen.

Learning analytics helpt instellingen inzicht te krijgen in de betrokkenheid van lerenden en in een vroeg stadium in te grijpen om leerprestaties te verbeteren. Learning analytics staat al een jaar of vijftien op de agenda, maar heeft de hooggespannen verwachtingen nog niet waar kunnen maken. Veel instellingen hebben volgens Hodgkin gewoon een dashboard met kerncijfers gecreëerd.

De auteur typeert onderwijsinstellingen als complexe ‘gegevensecosystemen’, met grote hoeveelheden gegevens over lerenden die in verschillende organisatorische eenheden worden verzameld en verwerkt. Verschillende factoren staan volgens hem een geïntegreerde analyse en inzicht van learning analytics in de weg.

James Hodgkin pleit in deze bijdrage onder meer voor richtlijnen om het verzamelen en gebruiken van gegevens in een onderwijscontext te vergemakkelijken. Het effectief communiceren van deze richtlijnen aan personeel en lerenden noemt hij een belangrijke uitdaging. Verder pleit hij voor een strategische focus ten aanzien van learning analytics. Zonder strategische focus worden vaardigheden op het gebied van datageletterdheid onvoldoende gewaardeerd door degenen die de lerenden begeleiden. Learning analytics vereist dan ook leiderschap van de top en een duidelijke relatie met strategische doelstellingen van de onderwijsinstelling. Hodgkin typeert learning analytics vooral als een mensen- en cultuurproject, ondersteund door technologie. Culturele verandering is volgens hem vaak het moeilijkste onderdeel van een effectief gebruik van learning analytics. Learning analytics wordt pas een succes als medewerkers en lerenden de doelstellingen van het gebruik ervan begrijpen voordat het project overgaat tot gegevensbeheer en systeemimplementatie.

Daarom zou je bij de start van learning analytics met de met leiderschapsteams drie belangrijke vragen beantwoorden om hen te helpen effectiever om te gaan met learning analytics, en data governance:

  • Wat wil je bereiken en wordt dit weerspiegeld in jullie beleid? Focus je daarbij op betrokkenheid, interventie en ondersteuning van lerenden.
  • Hoe belangrijk is learning analytics binnen de  strategie van de organisatie? Culturele verandering is onmogelijk zonder een gedefinieerde datastrategie die wordt ondersteund door het leiderschap van een organisatie.
  • In welke staat verkeren jullie gegevens? De eerste praktische stap naar volwassenheid op het gebied van learning analytics is een uitgebreide teamoverschrijdende beoordeling van gegevens.

Mijn opmerkingen

Ik word het meest enthousiast van learning analytics-toepassingen die docenten ondersteunen bij het geven van begeleiding aan lerenden (niveau van een opleidings/onderwijseenheid en niveau van een curriculum). Dit vraagt inderdaad vooral een culturele verandering, leiderschap en een relatie met de organisatiestrategie. De relatie met verantwoording als instelling over bijvoorbeeld studieresultaten en uitval is daarmee niet echt gelegd. De gegevens genereer je namelijk op een ander niveau (instellingsniveau). Om deze gegevens te genereren heb je wel data van opleidings/onderwijseenheden en curricula nodig.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *