Gastcollege Blended learning: van gaarkeuken tot sterrenrestaurant

Vandaag heb ik een gastcollege over blended learning verzorgd voor docenten van Hogeschool Windesheim. Zij hebben ook kennis gemaakt met cases die door twee van hun collega’s werden gepresenteerd.

In het kader van deze collegereeks heeft Willem van Valkenburg eerder een gastcollege verzorgdDefinitie blended learning. Ik heb daarom eerst gekeken wat aanwezigen al wisten van het onderwerp.

Vervolgens ben ik ingegaan op elf modellen voor blended learning. Daarbij heb ik ook gekeken naar de ambitie van de docenten wat betreft hun eigen opleidingen: wil men veel ICT of minder veel; ICT inzetten, wil met online leren vooral bij het eigen instituut gebruiken of vooral elders? Er waren enkel extreme uitschieters, maar de meerderheid concentreerde zich rechts van het midden (behoorlijke mate van ICT gebruik, ICT ook gebruiken voor leren buiten Windesheim).

Hoe ICT gebruiken

Daarna ben ik ingegaan op de metafoor van het restaurant. Om te kunnen koken heb je recepten, technieken, gereedschappen, ingrediënten, vakmanschap en een restaurant. Je kunt echter heel verschillende restaurants inrichten op basis van die elementen.

Hetzelfde geldt als je onderwijs met ICT wilt realiseren. Dan heb je een curriculum nodig, net als didactiek, leertechnologieën, leerinhouden, docenten en een ‘leerlandschap’.

Vervolgens ben ik stil blijven staan bij een aantal voorbeelden van het gebruik van ICT, en heb ik verkend in welke mate deze voorbeelden toepasbaar waren voor de aanwezige docenten.

 • ICT toepassingen toepasbaarPeilingen houden
 • Weblogs
 • Zelftoetsen
 • Weblectures met toetsen
 • Pitches met peer review

De aanwezigen vonden zelftoetsen het beste toepasbaar, weblogs het minst toepasbaar. Al gaf één docent aan die leertechnologie voor zijn doelgroep erg relevant te vinden.

Tenslotte heb ik nog een blik in de glazen bol geworpen, en ben ik ingegaan op enkele trends. Ik heb kort besproken waar bij het gebruik van ICT in het onderwijs de focus op moet liggen:

 • Op vervanging, zonder functionele verandering.
 • Op versterking, waarbij tools analoge activiteiten vervangen en sprake is van een functionele verbetering (zoals student response systemen tijdens hoorcolleges).
 • Op verandering, waarbij het gebruik van ICT ook bijdraagt aan een verandering van het onderwijs (zoals het gebruik van zelftoetsen, of toepassing van de flipped classroom).
 • Op transformatie waarbij nu leeractiviteiten worden uitgevoerd, die eerder niet (goed) uitgevoerd konden worden (zoals samenwerkend leren met studenten uit andere landen).

Hieronder vind je mijn slides.

De twee docenten zijn daarna ingegaan op:

 • Hoe kun je studenten meer activeren en effectiever te laten leren (betrokkenheid creëren, kennisclips bekijken, kennis formatief toetsen, formatieve toets bespreken, opgaven en cases maken). Studenten blijken uit zichzelf geen kennisclips te bekijken. Je moet er daarom voor zorgen dat studenten de les niet kunnen volgen zonder voorbereiding. Tussentoetsen werken ook goed. Je krijgt wel meer dynamiek door de interactie, waardoor je meer moet variëren en niet op de automatische piloot les kunt geven. Ook heb je meer gelegenheid voor verdieping en samenwerkend leren. Een belangrijke les is het gebruik van deadlines. Van 80% frontaal onderwijs is men naar 20% frontaal onderwijs gegaan. Verder worden veel filmpjes door veel externen bekeken.
 • Je hoeft niet altijd opnieuw te ontwikkelen, maar je kunt bestaand materiaal prima gebruiken binnen bestaande opleidingen (bijvoorbeeld over duurzame familiebedrijven). Dat materiaal kan vrij toegankelijk zijn, of tegen betaling beschikbaar. Dit laatste kan ook kostenefficiënter zijn dan zelf ontwikkelen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.