Gastcollege met geleerde lessen ten aanzien van de implementatie van e-learning

Gisteravond heb ik weer een gastcollege verzorgd over de implementatie van e-learning (organisatie FCe). Een model voor de implementatie van e-learning, een casus en veel ervaringen vormden de ruggengraat van deze avond.

Ik had deelnemers vooraf gevraagd een tekst over een implementatiemodel te bekijken en vragen hierover te formuleren.

Na enkele openingsvragen, ben ik kort ingegaan op uitgangspunten bij de implementatie van e-learning. Uitgangspunten zijn:

  • Er is sprake van urgentie. Urgentie maakt middelen vrij.
  • Je weet als organisatie waartoe je e-learning wilt inzetten.
  • De implementatie van e-learning is een gezamenlijke verantwoordelijkheid (van ondersteuning en uitvoering, van IT, onderwijsondersteuning, etc).
  • Technische problemen zijn vaak organisatorische problemen.

Het implementatiemodel heeft de basis in mijn ervaringen. Ik heb dit model vergeleken met literatuur over de invoering van blended learning en e-learning. Verder heb ik ook gerefereerd aan het werk van Thijs Homan zich onder meer verzet tegen het denken dat blauwdrukken voor succesvolle implementaties bestaan. Homan benadrukt ook dat het belangrijker is wat je doet dan wat je van plan bent te doen. Daarna ben ik wat uitgebreider ingegaan op de wijze waarop je dit implementatiemodel kunt gebruiken:

  • Als structuur voor een implementatieplan.
  • Om de voortgang van de implementatie te monitoren.
  • Om achteraf de implementatie te evalueren.

Deelnemers hebben vervolgens in tweetallen de casus geanalyseerd van de invoering van iPads in een Californisch schooldistrict. Deze casus is bijna tien jaar oud. Er is echter heel veel over geschreven. De verschillende factoren van wat mis is gegaan, komen in verschillende artikelen helder naar voren. Het komt ook niet vaak voor dat een dergelijke ervaring zo uitgebreid gedocumenteerd is. Dit is mijn analyse van deze casus.

Daarna zijn we ingegaan op diverse ervaringen met implementaties. Ik had deelnemers vooraf ook de volgende vraag gesteld:

Denk na over een project waarbij een complexe leertechnologie of een ICT-systeem (bijvoorbeeld een LMS, een CRM-systeem of Office-pakket) binnen jouw organisatie werd ingevoerd. Wat ging daarbij goed? Wat kon beter? Zijn de ‘leerpunten’ onder te brengen in dit model? Noteer de belangrijkste ervaringen voor jezelf. We gaan er tijdens de avond op in.

Hieronder vind je mijn slides:

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *