Gecertificeerde online modules over onderwijsinnovatie volgen?

Waarom is een bepaalde onderwijsinnovatie bij de ene school wel een succes, maar bij de andere niet? Hoe kun ervoor zorgen dat een beoogde onderwijsvernieuwing binnen jouw onderwijsinstelling wel een succes wordt? Hoe kun je blended learning als onderwijsinnovatie van de grond krijgen? Deze en andere vragen komen aan bod binnen het Certified Professional Program Onderwijsinnovatie van de Open Universiteit. Ik ben nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering hiervan.

De Open Universiteit biedt niet alleen regulier bachelor- en masteronderwijs aan, maar ook zogenaamde Certified Professional Programs. Dat zijn praktijkgerichte trajecten op academisch niveau, die studenten kunnen combineren met hun werk in de eigen beroepspraktijk. Ze hebben mij gevraagd om een CPP over Onderwijsinnovatie te coördineren en deels uit te voeren.

Onderwijsinstellingen opereren binnen een dynamische maatschappelijke context. Ontwikkelingen als digitalisering, het dreigende lerarentekort, verschillende -soms tegenstrijdige- eisen en wensen van belanghebbenden en veranderende opvattingen over didactiek doen een beroep op het innovatiepotentieel van onderwijsinstellingen, hun organisatieonderdelen en hun medewerkers.

In deze CPP hopen we je handvatten aan te reiken ten behoeve van de versterking van  jouw innovatiepotentieel en het innovatiepotentieel van jouw organisatie.

Deze CPP bestaat uit vier modules, waarvan ik de eerste twee modules ook zal ontwikkelen en begeleiden. Je kunt de modules overigens ook los volgen.

Module 1: Innoveren binnen het onderwijs

In deze module gaan we in het algemeen in op onderwijsinnovaties. Wanneer is sprake van een onderwijsinnovatie? Wat is het belang van onderwijsinnovaties? Op welke niveaus binnen het onderwijs kunnen onderwijsinnovaties zich voltrekken?

Aan de hand van cases en artikelen analyseren we succes-en faalfactoren van onderwijsinnovaties. Waarom slaagt een onderwijsinnovatie binnen de ene school wel, en bij de andere school niet? Deelnemers ontwikkelen mede op basis van literatuurstudie een model een van de succes- en faalfactoren met betrekking tot onderwijsinnovaties op schoolniveau. Op basis van een raamwerk voor schoolverandering ontwikkelt de deelnemer een plan van aanpak voor een concrete innovatie binnen de eigen organisatie.

Module 2: Blended learning als onderwijsinnovatie

Binnen het onderwijs wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van leertechnologie. Onderwijsinstellingen passen daarbij voornamelijk vormen van blended learning toe. De invoering van blended learning is ook een onderwijsinnovatie. Bij de invoering van blended learning heb je echter ook met andere factoren te maken dan bij onderwijsinnovaties waarbij technologie nauwelijks een rol speelt. In deze module maken deelnemers kennis met enkele modellen voor de implementatie van blended learning. Zij gebruiken deze modellen voor het analyseren van een aantal cases rond de invoering van blended learning. Daarnaast ontwikkelen deelnemers een projectplan voor de invoering van een complexe leertechnologie binnen de eigen organisatie (zoals een digitale leeromgeving of online toetsapplicatie).

Module 3: Curriculuminnovaties

Deze module focust zich op innovaties op curriculumniveau.
De afgelopen decennia zijn diverse curriculuminnovaties geïnitieerd. Voorbeelden zijn de Mammoetwet, het Studiehuis en recentelijk Curriculum.nu. Deze innovaties zijn op het niveau van het nationale onderwijsbeleid geïnitieerd. Daarnaast zijn er ook scholen die zelf curriculuminnovaties starten. Denk daarbij aan de invoering van het Agora-concept binnen de vmbo-school Niekée in Roermond of aan de leerhuizen van het Vathorst College. In deze module wordt een aantal curriculuminnovaties onderzocht. Zowel nationaal geïnitieerde curriculuminnovaties als curriculuminnovaties die door onderwijsinstellingen zelf zijn gestart en ingevoerd.

We hanteren daarbij een aantal kaders en concepten waarmee curricula kunnen worden ontworpen, geanalyseerd en geëvalueerd. Bijvoorbeeld Quality Frameworks and Learning Design for Open Education. Deze kaders worden gebruikt om gestrande en succesvolle curriculuminnovaties te analyseren. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de praktijkervaringen van de deelnemers met curriculuminnovaties.
Vervolgens maken deelnemers aan de hand van deze kaders en concepten een ontwerp voor een eigen curriculuminnovaties.

Module 4: Toetsen en beoordelen

De kwaliteit van toetsen heeft de afgelopen jaren enorm veel aandacht gekregen in het onderwijs en er zijn belangrijke veranderingen geweest in de manier waarop we met toetsen omgaan. Feedback is belangrijker geworden en steeds meer toetsen worden digitaal afgenomen. Onderwijsprofessionals beschouwen toetsen ook -meer dan voorheen- als een leeractiviteit en niet alleen als een manier om lerenden aan het eind van een traject te beoordelen. Toetsen worden onder meer gebruikt voor het activeren van voor kennis, voor het verwerken van leerstof en voor het monitoren van de eigen ontwikkeling.

In deze module gaan we in op wat er komt kijken bij het toepassen van andere manieren waarop we binnen een onderwijsinstelling met toetsen en beoordelen omgaan. We behandelen een aantal innovatieve benaderingen van toetsing, en bespreken kansen en belemmeringen voor onderwijsorganisaties ten aanzien andere manieren van toetsen en beoordelen. Ook staan we stil bij het invoeren van innovaties op het gebied van toetsen en beoordelen.

Module 1 gaat begin september van start. Module 2 volgt daarna. De andere twee modules volgen later in het studiejaar. Je kunt de modules dus als CPP volgen, maar ook afzonderlijk.

De modules combineren theorie met praktijk. Het is de bedoeling dat deelnemers na afloop niet alleen een certificaat ontvangen, maar ook een product hebben ontwikkeld (zoals een implementatieplan) dat zij in de eigen onderwijspraktijk kunnen gebruiken. Je studeert in beginsel online, in eigen tijd en tempo. We organiseren daarnaast virtual classroom-sessies waar deelnemers vragen kunnen stellen over de inhoud.

Meer informatie over studiebelasting, kosten, aanmelden en dergelijke?

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord